mei 29

Omgaan met Corona en kansen creëren

Omgaan met Corona en kansen creëren

In deze tijd is het vooral zaak om snel en adequaat te handelen, waarbij iedere organisatie haar eigen uitdagingen heeft. Om die reden heeft SpartnerS een pakket samengesteld van trainingen die jou en jouw organisatie de mogelijkheid bieden de juiste focus te houden. Deze trainingen zijn online te volgen, zodat we voldoen aan de nieuwe voorwaarden van de ‘1,5 meter-samenleving’ waarin we momenteel zijn beland.

Graag gaan wij met jou in gesprek over jouw behoefte om je organisatie klaar te maken om deze tijd door te komen én gereed te zijn voor het tijdperk ‘na corona’.

Heb je nog onvoldoende (concreet) inzicht in hoe de toekomst er voor jouw onderneming uitziet en wat de gevolgen zijn van de veranderingen? Dan is de training ‘Integrale kostprijs als basis voor scenario denken’ een goede eerste stap (klik hier voor meer informatie). Je krijgt direct inzicht in hoe jouw kostprijs is opgebouwd, om deze vervolgens op basis van diverse toekomstscenario’s door te rekenen in jouw bedrijfsvoering. Vragen als: ‘Wat zijn de consequenties? Moeten we nog meer maatregelen nemen en zo ja, welke dan? Wat zijn de consequenties voor onze cashflow?’ bepalen welke acties je het beste kunt ondernemen.

Zodra de situatie van jouw organisatie helder is, ontstaan er nieuwe behoeften. Daarvoor bieden wij  de volgende trainingen ONLINE aan:

  • Geef jouw organisatie een Verkoopimpuls: hoe krijg je in deze bijzondere tijd tóch jouw verkoopapparaat in stelling en zorg je voor de benodigde omzet. (klik hier voor meer informatie)
  • ‘Waardestroomanalyse toepassen in de praktijk’: sluiten jouw processen niet meer aan bij wat de klant vraagt? Dan is dit het moment om hier met jouw team tijd in te investeren en de weeffouten er uit te halen. Jouw organisatie wordt weer ‘lean’ en ‘agile’. (klik hier voor meer informatie)
  • ‘Plannen met ERP’: veel bedrijven hebben de planning in hun ERP-pakket niet juist ingericht, waardoor zij veel tijd kwijt zijn met plannen. Om inzicht te krijgen moet men op zoek naar informatie en gebruikt men excel-bestanden buiten het ERP-pakket om. In de training leer je waar je op moet letten voor een juiste inrichting, zodat je een beter resultaat krijgt door effectief te plannen. (klik hier voor meer informatie)
  • ‘Leidinggeven aan een wendbare organisatie’: de huidige situatie vraagt erg veel van jou en jouw MT op het gebied van leiderschap. Wat voor leider ben je en waar zitten jouw ‘blinde’ vlekken? Ontwikkel je als leider om jouw team op de juiste wijze leiding te geven, zodat je organisatie wendbaar reageert als de situatie daar om vraagt. (klik hier voor meer informatie)

Al deze trainingen worden standaard online verzorgd door onze adviseurs. Zij vallen binnen het OOM (klein metaal) onder de PTT-trainingen die in aanmerking komen voor een 75% bijdrage!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *