Wendbaarheid: inspelen op veranderingen

In het onderzoek dat we in de tweede helft van 2020 uitvoerden bij 18 productiebedrijven in de maakindustrie hebben we ons gericht op de invloed van nieuw (transformationeel) leiderschap op de wendbaarheid van bedrijven. We weten allemaal dat de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Bovendien wordt de complexiteit en interconnectiviteit tussen mensen, systemen en economieën steeds groter. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn moet je wendbaar zijn, dat wil zeggen dat je snel moet kunnen inspelen op veranderingen. Dat kunnen dan veranderingen zijn binnen het bedrijf zelf, in de markt of de branche, of veranderingen op macroniveau.

Wordt wendbaarheid als een belangrijk onderwerp gezien binnen het industriële MKB? Uit de gesprekken die we voerden in het kader van het onderzoek blijkt dat de waarde die hieraan toegekend wordt afhangt van de branche waar het bedrijf in zit. In branches waar de veranderingen wat langzamer gaan wordt wendbaarheid ook als minder belangrijk gezien. Maar gemiddeld genomen gaven de geïnterviewden een 8,6 op een schaal van 0 tot 10 op de vraag van hoe belangrijk wendbaarheid is. Daarentegen gaven ze zichzelf een 7,7 gemiddeld op de vraag hoe wendbaar zij zelf zijn.

Om wendbaar te kunnen zijn, zijn verschillende zaken van belang, zoals externe gerichtheid (signaleer je veranderingen tijdig zodat je daarop in kunt spelen), maar ook de organisatiestructuur en flexibiliteit van systemen, processen en IT. In ons onderzoek hebben we ons gericht op de rol van de medewerkers op de wendbaarheid van de organisatie.

Om ook alle overige informatie over leidinggeven en de wendbare organisatie te vinden kun je naar de hoofdpagina over dit onderwerp gaan: hoofpagina leidinggeven en de wendbare organisatie.

Het is gewenning aan aanpassingen, het normaler vinden en het niet als bedreiging ervaren, en dan ook het in kleine stapjes veranderen, want dan is het al heel snel niet bedreigend. En het meenemen in de besluitvorming, voldoende discussiëren erover, en samen de afweging maken. Het is geen democratie, maar als de meerderheid tegen mijn voorgenomen aanpassing is, dan ga ik het niet doen. Dan klopt het niet, dan doe ik iets verkeerds. Niet zo zeer in de communicatie, maar dan heb ik het gewoon verkeerd gezien.
Jan-Willem van HooftPhoenix 3D Metaal B.V.
Print Friendly, PDF & Email