Betere samenwerking door teambuilding
apr 28

Betere samenwerking door teambuilding

Toen Edwin Baeten, directeur van de Hurkmans Groep, merkte dat de marktvraag aan het veranderen was, wilde hij niet stilzitten. Het familiebedrijf dat van huis uit gespecialiseerd is in infrastructuur voor nutsvoorzieningen, wilde beter kunnen inspelen op de toenemende vraag naar duurzame energie en engineering om als totaalleverancier in de volle breedte de markt te kunnen blijven faciliteren. Edwin bedacht een nieuwe organisatiestructuur, waarmee hij de snelgroeiende markt kon bedienen. ‘Een boom die niet groeit gaat immers dood’, een van de gevleugelde uitspraken van Edwin. De nieuwe structuur betekende ook een nieuw managementteam. Maar hoe kon dit team zich ontwikkelen naar een goed samenwerkend team? Met de hulp van adviseurs Paul van Enckevort en Karin Mastenbroek van SpartnerS ging Hurkmans aan de slag met teambuilding. Het bleek een doorbraak in de ontwikkeling.

Andere klantvraag

Edwin: “Hurkmans is erg sterk in het vervangen en aanleggen van ondergrondse gas-, water- en elektriciteitsleidingen en datanetwerken wat al jarenlang ons werkterrein is. Maar twee jaar geleden ontstond veel meer vraag naar bijvoorbeeld nieuwe energievormen. Om die klantvraag beter te kunnen bedienen wilde ik onze organisatie anders inrichten. Zo kwamen er nieuwe afdelingen en teamleiders, en naast het strategisch managementteam ook een operationeel managementteam. Mensen kregen een andere taakinhoud. De begeleiding die onze mensen nodig hadden om de nieuwe organisatie te laten functioneren heb ik onderschat. Ik merkte dat de ontwikkeling die ik graag wilde zien uitbleef”.

De begeleiding die onze mensen nodig hadden om de nieuwe organisatie te laten functioneren heb ik onderschat. Ik merkte dat de ontwikkeling die ik graag wilde zien uitbleef

Driehoek ‘Ik-Wij-Doel’

De saamhorigheid en professionaliteit van het team van Hurkmans moest gewaarborgd blijven. Edwin nam SpartnerS in de arm. Tijdens een gezamenlijke kick-off voor het hele team vertelde SpartnerS het doel en de aanpak van het teambuildingsproject. Edwin: “SpartnerS introduceerde de driehoek ‘Ik – Wij – Doel’, een kapstok voor het totale traject. Voor een heldere analyse gingen de adviseurs vervolgens van start met individuele interviews met alle leden van het MT. Zo kregen ze van iedereen afzonderlijk een kijk op het bedrijf, de onderlinge samenwerking en waar men energie van krijgt, of juist niet. Het maakte scherp wat de situatie was.”

Aan elk gesprek ging een PPA (klik hier voor meer informatie) vooraf. Deze Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag, motivatie en communicatiestijl van mensen. De uitslag van deze analyse werd in het persoonlijke gesprek teruggekoppeld. Dit gaf iedereen een beter inzicht in zichzelf en in de eigen sterktes en uitdagingen.

‘Olifant in de kamer’

In de volgende fase stond ‘Wij’ centraal. Het doel hiervan was meer onderlinge verbinding krijgen en meer duidelijkheid over ieders rol. Maar vooral ook om de onuitgesproken gedachtes en aannames over elkaar te onderzoeken. In een teambuildingsessie van twee dagen, met een overnachting, maakten de teamleiders kennis met de persoon achter de collega. Wie is hij of zij, waar komt hij vandaan, wat wilde hij als kind later worden. Maar ook: wat vind je mijn goede eigenschappen, hoe ervaar je onze samenwerking en wat wil je graag verbeteren? Die eerste dag ging het team diep in op het onderliggende vraagstuk dat een goede samenwerking in de weg zat, door Paul en Karin ‘de olifant in de kamer’ genoemd. Doordat er meer begrip voor elkaar kwam was het mogelijk dit vraagstuk op een rustige manier met elkaar te bespreken. Op dag één werden ook de PPA profielen met elkaar besproken, wat ook inzicht gaf in de onderlinge samenwerking: hoe reageert iemand op situaties en hoe stemt dat overeen of botst dat met mijn reactie?

Op dag twee werd door het team een overzicht gemaakt van concrete verbeterpunten, met daarbij afspraken over acties om deze verbeteringen in gang te zetten. Ook werden er afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking.

Die eerste dag ging het team diep in op het onderliggende vraagstuk dat een goede samenwerking in de weg zat, door Paul en Karin ‘de olifant in de kamer’ genoemd

Aannames

De verkregen inzichten in de verhouding tussen het operationeel managementteam en het strategisch managementteam kwamen wel binnen bij het managementteam. Onuitgesproken aannames over elkaar en elkaars ambities bleken een onderstroom te zijn in de dagelijkse praktijk. Dat werd uitgesproken. Daarmee was de kou uit de lucht, wat hielp bij het vervolg ná de teamdag. Hurkmans is allesbehalve een politieke organisatie, en iedereen wil dat graag zo houden.

De teambuildingsdagen zorgden voor meer onderlinge verbinding. Mensen kregen meer begrip voor elkaar, snappen waarom ze doen wat ze doen waarderen elkaar. Een mooie basis voor de nieuwe strategie van Hurkmans.

Onuitgesproken aannames over elkaar en elkaars ambities bleken een onderstroom te zijn in de dagelijkse praktijk. Dat werd uitgesproken

Strategie dag

Na ‘Ik’ en ‘Wij’ kwam aandacht voor het onderdeel ‘Doel’. Edwin: “Om tot een betere onderlinge afstemming te komen, organiseerden we een strategie dag waarin de strategie herijkt is. Hierdoor werd helder welke doelen we nastreven en hoe die in elkaar grijpen. Op die dag stelden Paul en Karin met het team in grote lijnen vast waar we op middellange termijn heen willen en bij welke acties onze prioriteiten liggen. Dit helpt ons bij het maken van de dagelijkse keuzes. Er werd onderscheid gemaakt tussen het beeld wat we hebben van de wereld waarin we opereren, onze wensen, dromen en de acties die we kunnen ondernemen.”

Door de discussies goed te verdelen in onderwerpen op het juiste niveau, kon het team snel de prio’s vaststellen, zonder taaie analyses van de markt en het bedrijf. Edwin: “We hebben bij het stellen van de doelen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kennis. Zo’n dag helpt je gedachten te ordenen. Uiteindelijk kwamen we tot een herijking van onze strategie en de vertaling daarvan naar de plannen van de afdelingen. Een boeiend en leerzaam proces.”

Op die dag stelden Paul en Karin met het team in grote lijnen vast waar we op middellange termijn heen willen en bij welke acties onze prioriteiten liggen. Dit helpt ons bij het maken van de dagelijkse keuzes

In dit voorbeeld las u waarom een ondernemer ervoor kiest om de beste kennis in huis te halen.

SpartnerS spreekt uw taal en komt met praktische oplossingen.

Wat zijn uw uitdagingen? Vertel het ons, wij luisteren.

Bel ons op 040-3034400, of mail naar info@spartners.nl

We komen graag met u sparren.

“Teambuilding zorgde voor meer onderlinge verbinding. Mensen kregen meer begrip en waardering voor elkaar. Een mooie basis voor de nieuwe strategie van Hurkmans.”

Edwin BaetenDirecteur van Hurkmans Groep
De uitdagingen van Hurkmans Groep

  • Nieuwe organisatiestructuur
  • Samenwerking binnen nieuw managementteam
  • Medewerkers met andere taakinhoud
  • Ontwikkeling medewerkers bleef uit
De resultaten voor Hurkmans Groep

  • Medewerkers hebben een beter inzicht in zichzelf
  • Meer begrip en waardering tussen medewerkers
  • Afspraken over onderlinge samenwerking
  • Duidelijke strategie voor middellange termijn

Hurkmans Groep uit Someren is gespecialiseerd is in infrastructuur voor nutsvoorzieningen en is vooral sterk in het vervangen en aanleggen van ondergrondse gas-, water- en elektriciteitsleidingen en datanetwerken.

Website Hurkmans Groep

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *