Assessment tools

Welk assessment past bij jouw vraagstuk?

Assessments worden gebruikt in het bedrijfsleven om mensen en teams te helpen hun ware potentieel te bereiken. De SpartnerS assessmenttools zijn gericht op de ontwikkeling van individu en team. Ontdek onze verschillende oplossingen.

Sparren?

Bel ons op

040-3034400 

Gedragsanalyse (PPA)

In slechts 8 minuten geeft de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) inzicht in het werkgedrag van mensen. De volgende vragen worden onder andere beantwoord:

 • Wat zijn de werksterkten van deze persoon?
 • Welke communicatiestijl past bij de persoon?
 • Wat motiveert deze persoon?

PPA helpt de kosten en risico’s van recruitment te reduceren en het proces te bespoedigen. Het helpt om personeelsverloop te beperken door vast te stellen wat je medewerkers beweegt en motiveert. Tegelijk geeft het inzicht in de individuele ontwikkelmogelijkheden, zodat trainingen effectiever kunnen worden ingezet en trainingsbudget beter kan worden benut. Daarnaast geeft het managers handvatten bij het aansturen en motiveren van hun teamleden, zodat kwaliteiten optimaal worden benut om het succes van de organisatie te maximaliseren.


Specificaties

 • Assessment type: Gedragsanalyse
 • Tijdsduur: 8 minuten
 • Formaat: Gedwongen woordkeuze
 • Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op basis van technische criteria, die zijn vastgesteld door de European Federation of Psychologists.

Gedragscompetenties (JOB)

De Functieanalyse geeft inzicht in de gedragskenmerken die nodig zijn om succesvol te zijn in een specifieke functie. Dit helpt bij:

 • Het werven van de juiste persoon voor de functie.
 • Het vaststellen van ontwikkelbehoefte(n).
 • Herziening van rollen en herschikken van talenten.

Is het Functieprofiel eenmaal bepaald, dan wordt deze vergeleken met het PPA-profiel van de kandidaat, zodat kan worden vastgesteld in welke mate er een fit is tussen persoon en functie.


Specificaties

 • Assessment type: Gedragscompetenties bepalen
 • Tijdsduur: 10-15 minuten
 • Formaat: Vragenlijst

Team Analyse (TTA)

De Team Analyse geeft inzicht in betrokkenheid, motivatie en prestaties van een team. De volgende vragen komen aan bod:

 • Wat motiveert de teamleden?
 • Welke leiderschapsstijl inspireert hen?
 • Wat is de kracht en wat zijn de aandachtspunten van een team?

Teams wordt gebruikt in combinatie met de PPA en helpt inzicht te krijgen in sterkten, beperkingen en de waarde van een team voor je organisatie. De Thomas Team Analyse helpt de prestaties van je teams te verbeteren, dankzij effectievere aansturing.

Specificaties

 • Assessment type: Gedrag en teamrollen
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Formaat: Teamcompetenties

Leervermogen (GIA)

GIA meet het leervermogen van een persoon. Het geeft een indicatie van de snelheid waarmee iemand informatie opneemt en zich nieuwe taken eigen maakt.

GIA geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe alert en adequaat reageert deze persoon?
 • Wat is het ontwikkelpotentieel?
 • Is deze persoon in staat problemen op te lossen?

De snelheid waarmee een nieuwe werknemer zich procedures eigen maakt en reageert op veranderingen kan in een functie het verschil maken tussen slagen en falen. De snelheid waarmee een kandidaat leert en nieuwe vaardigheden en procedures opneemt, voorspelt in hoge mate hoe snel de kandidaat kan worden ingewerkt en zich zal ontwikkelen in een rol. Bovendien wordt inzicht verkregen in de trainingsvatbaarheid van de persoon.

GIA laat zien welke managers in je organisatie effectief met veranderingen om kunnen gaan en welke leidinggevenden over het vermogen beschikken om veranderingen om te zetten en te sturen.

Specificaties

 • Assessment type: Leervermogen & competentie
 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Formaat: 5 testonderdelen
 • Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op basis van technische criteria, die zijn vastgesteld door de European Federation of Psychologists

Emotionele Intelligentie (TEIQ)

Emotionele Intelligentie geeft je mensen de scherpte die ze nodig hebben om prestaties te leveren in de complexiteit van moderne organisaties.

TEIQ geeft onder andere inzicht in hoe goed jouw mensen:

 • hun eigen emoties begrijpen
 • reageren op (werk)druk
 • relaties beheren

TEIQ laat zien in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee om weet te gaan. Maar ook in hoe goed zij gevoelens van anderen kunnen inschatten en deze kennis inzetten bij het opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding. De rapportage geeft inzicht in of kandidaten gedijen in een dynamische, veranderende omgeving. Ook wordt aangegeven op welke vlakken de betreffende persoon zich nog zou kunnen ontwikkelen.


Specificaties

 • Assessment type: Persoonlijkheidstrekken
 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op basis van technische criteria, die zijn vastgesteld door de European Federation of Psychologists

Persoonlijke Ontwikkeling (360)

Thomas 360 biedt een objectief kader voor het vaststellen van ontwikkelgebieden, het verhogen van het zelfbewustzijn en afstemming. Het geeft een objectief beeld van:

 • Het (dis)functioneren van een kandidaat.
 • Zelfkennis, inzicht, zelfvertrouwen en motivatie.
 • Afstemmen van ontwikkelingstrajecten op organisatiedoelen.

360 stimuleert een werkomgeving waarin ruimte is voor constructieve en oprechte feedback, waardoor medewerkers een realistisch beeld krijgen van hun persoonlijke bijdrage aan de organisatie. 360 graden feedback onderbouwt persoonlijke ontwikkelingsplannen en geeft de motivatie die nodig is om gedrag daadwerkelijk te veranderen


Specificaties

 • Assessment type: 360 graden feedback
 • Tijdsduur: 20 – 30 minuten
 • Formaat: 31 competenties, competentie ranking en kwalitatieve (open) vragen

Leiderschapspotentieel (HPTI)

De High Potential Trait Indicator (HPTI) identificeert in slechts 8-10 minuten het leiderschapspotentieel van een persoon. Het assessment maakt persoonskenmerken inzichtelijk en helpt onder andere bij:

 • Het stimuleren en ondersteunen van leiderschapsontwikkeling.
 • Identificeren en selecteren van jong talent.
 • Het versterken van engagement van medewerkers door krachtig leiderschap.

HPTI geeft zelfinzicht, helpt leidinggevenden de beste versie van zichzelf te worden en maakt het mogelijk om de leiders van de toekomst te herkennen. Ook wordt aangegeven hoe de kandidaat zijn of haar potentieel optimaal kan ontwikkelen.


Specificaties

 • Assessment type: Persoonlijkheidstrekken
 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Formaat: 78 stellingen, Likertschaal
Print Friendly, PDF & Email