Het juiste personeel door objectief assessment
apr 18

Het juiste personeel door objectief assessment

Bestaat er voldoende belangstelling voor uw vacature? Dan heeft u het voor het kiezen. Maar hoe weet u of de kandidaat qua persoonlijkheid en vaardigheden de juiste voor uw bedrijf is? Een degelijk assessment helpt u daarbij. En het mooie is: het verdient zichzelf terug! Lees hier hoe Smits Bedrijven in staat was om met hulp van SpartnerS de geschiktheid van de geselecteerde kandidaten objectief te beoordelen. 

Objectief beoordelen

Voor haar afdeling Isolatieglas zocht Smits Bedrijven Gemert naar een nieuw Hoofd Werkvoorbereiding. Cees Fivie, algemeen directeur bij Smits Bedrijven: “Er was voldoende belangstelling voor de functie. Maar hoe weet ik of de kandidaat qua persoonlijkheid en vaardigheden de juiste persoon voor de afdeling Werkvoorbereiding is?” Ook voor de andere vacatures speelde deze vraag. Bijvoorbeeld bij de selectie van kandidaat-medewerkers op het eerste echelon, de MT-leden, en het tweede echelon, zoals een afdelingshoofd, productieleider en hbo+ personeel. Fivie: “Onze belangrijkste uitdaging is: hoe kan ik de geschiktheid van de geselecteerde kandidaat objectief beoordelen? Met die vraag kwamen we bij SpartnerS.”

Doorslaggevend

Tijdens een intakegesprek van SpartnerS met de directie van Smits Bedrijven werd helder wat de functie en de doelstelling ervan precies inhouden. Ook de verwachtingen die Smits Bedrijven bij de kandidaat heeft werden duidelijk. Allemaal waardevolle input voor het assessment waarmee SpartnerS aan de slag ging.

Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de persoon en zijn vaardigheden, voerde SpartnerS het assessment uit met behulp van een PPA gedragsanalyse, een GIA test en een diepte-interview. De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) meet het voorkeursgedrag en de persoonlijke performance van de kandidaat op facetten als:

  • wijze van leidinggeven
  • persoonlijke stabiliteit
  • soort werkinteresse

Het andere instrument, de General Intelligence Assessment (GIA), meet het lerend vermogen van de kandidaat. Bijvoorbeeld op het gebied van redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht. Fivie: “Uit deze testen en het diepte-interview volgde het advies van SpartnerS aan ons. Een advies dat voor ons van doorslaggevende betekenis is bij het al dan niet aannemen van de kandidaat.”

Waarde voor de toekomst

De uitkomst van het assessment was voor Smits Bedrijven Gemert eenduidig en helder. Fivie: “De resultaten waren voor ons aanleiding om de beoogde kandidaat niet aan te stellen.” Voor Smits Bedrijven hét bewijs dat de keuze voor een degelijk assessment zichzelf terugverdient. Fivie: “Al met al kost het hele traject, van het intakegesprek, de test, rapportage en nabespreking, ons circa anderhalve dag. Dat afgezet tegen het risico op een teleurstelling zónder een assessment, maakt het voor ons de moeite meer dan waard.”

“Assessment is voor ons een leidraad bij de selectie en verdere ontwikkeling van de juiste kandidaat. Het advies heeft dus ook waarde voor de toekomst!”

SpartnerS kent de Smits organisatie- en bedrijfscultuur goed vanuit haar eerdere adviezen en assessments.  “We zien dat de adviezen van SpartnerS over onze kandidaten goed overeenstemmen met wat onze organisatie daarna in de praktijk ervaart. Het mooie is dat het SpartnerS advies voor ons ook een leidraad is bij de verdere ontwikkeling van de in dienst genomen kandidaat. Het advies heeft dus ook waarde voor de toekomst!”

Print Friendly, PDF & Email

Meer weten over assessment en psychotechnische tools?

Bel ons op 040-3034400. We komen graag met u sparren.

Ook interessant: Meer rendement door de juiste rol, Personeel als kritische succesfactor

En ons blog: Twijfels over sollicitant? Zo voorkom je teleurstellingen

“De adviezen van SpartnerS over onze kandidaten stemmen goed overeen met wat wij daarna in de praktijk ervaren.”
Cees Fiviealgemeen directeur Smits Bedrijven Gemert
De uitdaging van Smits Bedrijven

De geschiktheid van de geselecteerde kandidaat objectief kunnen beoordelen.

De resultaten voor Smits Bedrijven

  • Inzicht in persoonlijkheid en vaardigheid van de kandidaat
  • Objectieve en onderbouwde keuze voor wel of niet aanstellen van beoogde kandidaat
  • Leidraad voor verdere ontwikkeling van de in dienst getreden kandidaat

Smits Bedrijven Gemert is een nationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van kunststof en stalen ramen en deuren en isolatieglas.

Website Smits Bedrijven

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *