dec 01

Meer rendement door de juiste rol – Thomas International

Weet u het verband tussen hoger rendement, doorlooptijden en psychotechnische tools? In deze case leverde het de klant maar liefst 30% rendementsverbetering.

Uitdaging

Een middelgroot kunststofverwerkend bedrijf in het zuiden van het land wenst verspillingen in de organisatie terug te dringen. Er bestaat bij een aantal medewerkers het gevoel dat ze constant tegen een muur op lopen. De afgesproken levertijden met klanten worden te vaak niet gehaald. Er is recent geïnvesteerd in machines, maar het beoogde rendement is lager dan verwacht. Een te hoge afkeur veroorzaakt een enorme verstoring in het productieproces.
De opdracht voor SpartnerS is het realiseren van een rendementsverbetering van 30% door het optimaliseren van doorlooptijden.

Oplossing

SpartnerS staat achter de Lean-filosofie, die erop gericht is in álle processen waarde te creëren voor de klant. Binnen de aanpak van SpartnerS is veel aandacht voor zeggenschap, betrokkenheid en eigen inbreng van medewerkers, wat de Lean-filosofie ondersteunt.
Lean betekent voor SpartnerS maximale toegevoegde waarde creëren door een goede afstemming en flow in de organisatie, met minimale inspanningen. De juiste persoon op de juiste plaats staat centraal.

Gedurende een periode van negen maanden heeft SpartnerS met een leidend team een verbetertraject doorgevoerd, middels onderstaand stappenplan:

  • Voorbereiding: urgentie vaststellen en leidend team samenstellen
  • Ist – Soll: situatie van organisatie en processtappen in kaart brengen, samen met leidend team
  • Aandachtspunten en prioriteiten benoemen
  • Plan van aanpak: definiëren met medewerkers en teams
  • PPA en GIA: afname/terugkoppeling als nulmeting voor aanvang veranderingstraject
  • Implementatie: uitvoering plan van aanpak waarbij de medewerkers ondersteund worden door de SpartnerS adviseur

Eyeopener

Om inzicht te krijgen in voorkeursgedrag en leervermogen zijn vóór de implementatiefase van het plan van aanpak, bij het management en een deel van de productiemedewerkers zowel de PPA als de GIA afgenomen. Een eyeopener voor velen!
Enkele senior-managementleden hebben een bijzonder lage GIA-score, terwijl een aantal productiemedewerkers een uitzonderlijk hoge score heeft.

In overleg met de betreffende medewerkers is vervolgens besloten, mede op basis van hun testresultaten, in welke toekomstige rol zij zich het beste kunnen ontwikkelen binnen het beoogde verandertraject. Steeds is gekozen voor een rol die aansluit op persoonlijk voorkeursgedrag en leervermogen en die tevens past binnen de doelstellingen van de onderneming.

Resultaat voor de klant

De PPA en GIA-resultaten hebben SpartnerS in staat gesteld om het ontwikkelpotentieel van de medewerkers objectief te kunnen bepalen en zodoende de toekomstige bijdrage van elk individu beter te kunnen inschatten. Dit had als resultaat dat de vooraf gestelde doelstelling van 30% rendementsverbetering zelfs is overtroffen.

Print Friendly, PDF & Email
Uitdagingen van de klant

• 30% rendementsverbetering
• optimaliseren van doorlooptijden

De resultaten voor de klant

• ontwikkelpotentieel medewerkers bepaald
• doelstelling 30% rendementsverbetering overtroffen

Wat betekenen de Thomas Tools?

Bij verbeterprojecten zijn PPA en GIA veelgebruikte psychotechnische tools.
Ze staan voor:

  • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA): dit instrument meet het voorkeursgedrag.
  • General Intelligence Assessment (GIA): dit instrument meet onder andere de verwerkingssnelheid, het ruimtelijk inzicht en het lerend vermogen.

Interesse in psychotechnische tools?

Bel ons op 040 -303 44 00 of stuur een e-mail naar info@spartners.nl

 

Thomas International is sinds 1986 actief in Nederland. Zij biedt bedrijven oplossingen voor het optimaliseren van het prestatieniveau van mens en team. Zo helpt ze bij de ontwikkeling van HR-strategieën of het motiveren van mensen in hun werksituatie.

Website Thomas International

BewarenBewaren

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *