Met een kenniscollectief naar een hoger niveau
dec 21

Met een kenniscollectief naar een hoger niveau

Rotodyne Asselbergs uit Venray ontwikkelt en produceert industriële ventilatoren. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van klant specifieke oplossingen. Iedere ventilator weten zij te laten voldoen aan de eigenschappen die nodig zijn voor de machine of installatie van de klant. Al ruim 150 jaar kunnen ze, met de inmiddels ruim 55 medewerkers, de beste en meest duurzame oplossing garanderen.

Nieuw kenniscollectief

Een aantal jaren geleden benaderde SpartnerS Rob Beksvoort, commercieel directeur bij Rotodyne, met de vraag of hij deel wilde nemen aan een nieuw op te zetten initiatief. Met diverse bedrijven die gebruik maken van ISAH wilde SpartnerS een kenniscollectief opzetten.

Rob vertelt hierover: “We waren verbaasd dat wij benaderd werden voor dit kenniscollectief. De nadruk leek op ISAH te liggen, maar we vonden onszelf een eenvoudige “recht toe recht aan” ISAH gebruiker zonder veel maatwerk of gekoppelde applicaties daaromheen. Maar er werd toegelicht dat juist ook zo’n club daarbij nuttig kan zijn. We hoeven niet allemaal 1.000 systemen aan elkaar geknoopt te hebben om kennis en ervaring te delen.”

Rob besloot mee te doen: “We worden er nooit dommer van om met name te leren en te horen van andere bedrijven, ervaringen uit te wisselen en ons netwerk uit te breiden. We zijn er open ingestapt zonder heel expliciete verwachtingen.”

We worden er nooit dommer van om te leren van andere bedrijven.

Opzet bijeenkomsten

De eerste keer werd er een algemene bijeenkomst georganiseerd en besproken wat de deelnemers op de agenda wilden hebben. De onderwerpen werden met de gezamenlijke leden geprioriteerd. Inmiddels loopt dit kenniscollectief enkele jaren en ieder jaar wordt er geëvalueerd en worden de onderwerpen voor het volgende jaar vastgesteld.

Rob: “De opzet is iedere keer min of meer hetzelfde. Eerst bespreken we hoe we er allemaal bij zitten. Daarna wordt er een start gemaakt met het onderwerp. Vaak is er een gastspreker die verstand van zaken heeft over het onderwerp. De laatste tijd is ook ISAH present met een update waar zij mee bezig zijn en hoe het thema van de ochtend past bij de ontwikkelingen bij ISAH.”

Met de deelnemers wordt besproken wat ze op de agenda willen hebben.

Procesbewaking en verdieping

De collega’s van SpartnerS bereiden de bijeenkomsten voor. Ook houden zij het proces in de gaten. Rob: “Belangrijk is de zaken in goede banen te leiden, met z’n allen bij het onderwerp te blijven en de voortgang te bewaken, dat we niet afdwalen. Die kans heb je met veel bedrijven bij elkaar. Dat doet SpartnerS goed. Er zit ook altijd verdieping over het onderwerp in vanuit SpartnerS. Het is altijd prima voorbereid.”

Er zit ook altijd verdieping over het onderwerp in vanuit SpartnerS.

Leren van elkaar

Ook brengen de leden kennis in waar je van kunt leren. Rob: “Zo hebben we een bijeenkomst gehad over het formuleren van doelstellingen en hoe je die kunt meten om de realisatie te bewaken. Dat hebben wij binnen het MT van Rotodyne Asselbergs opgepakt. Er werd door een deelnemer een presentatie gegeven hoe zij dat doen. Wij zagen dat wij dat konden gebruiken om zelf iets op te zetten, hoe wij doelstellingen maken en meten.”

“Zo zijn er meerdere thema’s waarvan ik zeker weet dat we daar naar het MT toe iets van meenemen. Je geeft er dan je eigen invulling en richting aan, maar je  leert wel degelijk iets van de anderen en daar wordt vervolgens dan ook iets mee gedaan. In dat opzicht leveren de bijeenkomsten dus veel op”, aldus Rob.

Daarnaast zijn er initiatieven die vanuit de deelnemers ontstaan. Zoals de vraag welke leden nou wat in ISAH gebruiken en hoe ze bepaalde zaken hebben opgelost. Rob: “Dat werkt heel prettig. Zo weet je op het moment dat je er zelf tegenaan loopt bij wie je te rade kunt om te horen hoe zij ermee omgaan.”

Er zijn meerdere thema’s waarvan ik zeker weet dat we daar iets van meenemen.

Prettige manier van kennis bijspijkeren

De bijeenkomsten zorgen er ook voor dat je op een efficiënte manier wordt bijgepraat. Rob: “De ene keer staat het onderwerp iets dichterbij dan de andere keer. Af en toe neem ik andere collega’s mee die wat dichter op het onderwerp zitten. Over het algemeen ben ik na de bijeenkomst wel bijgepraat. Zoals de laatste keer dat ISAH ons een hele uitvoerige presentatie heeft gegeven over wat er gaat gebeuren de komende periode. Dat is toch een andere setting dan dat ze dat uit eigen initiatief presenteren. Op deze manier geeft ISAH antwoorden op de vragen die er vanuit de deelnemers van het kenniscollectief gesteld worden, dus dat geeft informatie naar behoefte omdat het initiatief meer bij het kenniscollectief ligt dan bij ISAH.”

Over het algemeen ben ik na de bijeenkomst wel bijgepraat.

Bij de bedrijven van de deelnemers

De bijeenkomsten vinden plaats bij de deelnemende bedrijven. Meestal worden ze daarom afgesloten met een rondleiding door het betreffende bedrijf.  Onze ervaring is dat de deelnemers het leuk vinden om bij andere bedrijven te kijken. Rob bevestigt dit: “Door de rondleiding komt het iets meer tot leven qua achtergrond. Daarnaast heb je dan de mogelijkheid om gesprekken met elkaar te voeren. Als je die mensen dan later spreekt dan ken je de mensen al en kun je makkelijker een verbinding leggen.”

Rob benoemd nog een ander voordeel dat hoort bij het organiseren van de bijeenkomsten bij de deelnemers: “Je bent even weg uit je dagdagelijkse. Want hoe je het ook wendt of keert, je wordt veel geleefd door datgene dat op je bedrijf voorbij komt.”

“Op het moment dat je van zo’n bijeenkomst wegrijdt ben je er nog wel even mee bezig, maar eerlijkheidshalve ebt dat ook wel weer snel weg als je weer in je bedrijf komt. Aan de andere kant blijven er ook wel zaken bij. Op het moment dat er iets voorbij komt dan weet je wel weer dat je het erover gehad hebt en wie je moet hebben. Er blijft altijd wel iets hangen dat je op kan pakken en waar je mee verder kan”, aldus Rob.

Door de rondleiding komt het iets meer tot leven qua achtergrond.

Netwerken

Tijdens de bijeenkomsten is er de mogelijk om te netwerken en na te beschouwen. Maar ook buiten de bijeenkomsten weten de deelnemers elkaar te vinden. Zo heeft Rotodyne bij één van de leden gekeken hoe zij het automatisch verwerken van inkoopfacturen hebben ingericht. Rob: “Doordat je elkaar tijdens de bijeenkomsten beter hebt leren kennen kun je elkaar makkelijk vinden en even sparren over waar jij tegenaan loopt. Dus dat werkt wel. Het is prettig dat je elkaar wilt en kunt vinden zonder dat er gevaar bestaat dat je iets niet wilt delen vanwege eventueel concurrentiegevaar.”

Het is prettig dat je elkaar wilt en kunt vinden.

Kennisverbreding

De samenstelling van de deelnemende bedrijven is veelal gelijk, maar zo nu en dan komt er een nieuwe deelnemer bij. Rob zegt hierover: “Af en toe is het goed als er weer wat nieuwe geluiden komen, anderzijds merk je ook wel dat naarmate bedrijven elkaar wat beter leren kennen ze elkaar gemakkelijker opzoeken.”

Er zijn meerdere kenniscollectieven. Binnen de groep van Rob kwam het idee dat het wel eens leuk zou zijn om vanuit de andere kenniscollectieven te horen wat daar leeft en speelt. Zij dachten dat het leuk zou zijn als er ooit een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd wordt.

Naar de toekomst toe hoopt Rob in ieder geval op een continuering van wat er op gezet is waarbij de kennisverbreding binnen de groep, maar ook naar zijn organisatie toe, geborgd wordt. Rob: “Dat is het belangrijkste dat we zoeken. Dat je elkaar als vanzelfsprekend op een hoger niveau brengt.”

Je brengt elkaar als vanzelfsprekend op een hoger niveau.

In dit voorbeeld las u waarom een ondernemer ervoor kiest om deel te nemen aan een kenniscollectief.

Ook interesse in één van onze kenniscollectieven?

We hebben kenniscollectieven rondom diverse thema’s.

Een kenniscollectief dat aansluit bij uw interesse is dus altijd te vinden.

We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Bel ons op 040-3034400, of mail naar info@spartners.nl

“Je brengt elkaar als vanzelfsprekend op een hoger niveau”

Rob BeksvoortCommercieel directeur bij Rotodyne Asselbergs
Kenmerken van een kenniscollectief

  • Leren van andere bedrijven
  • Bedrijfsbezoeken
  • Netwerk van gelijkgestemden
  • Kennisverbreding
  • Verdieping van eigen aangedragen onderwerpen
  • Efficiënt kennis bijspijkeren afgestemd op eigen behoefte

Rotodyne Asselbergs uit Venray ontwikkelt en produceert industriële ventilatoren.

Website Rotodyne Asselbergs

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *