jul 06

Word je een betere leider met Agile Scrum?

Leiderschap in wendbare organisaties

Agile en Scrum worden steeds meer toegepast in bedrijven. Waarom? Omdat het werkt!
Invoeren van Agile en Scrum vraagt om leiderschap en moed. Moed om echt te kiezen waaraan je gaat werken, en waaraan dus niet. Dat is de eerste belangrijk stap.

Wat is Agile en Scrum eigenlijk?

Agile, wij noemen het vaak wendbaar werken, is een filosofie van inrichten van de organisatie gebaseerd op 4 pijlers:
• De basis is een flexibele strategie
• Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams
• Het werk wordt opgedeeld in korte cycli
• Visueel werken brengt gedeeld overzicht

Scrum is een veel gebruikte werkvorm binnen wendbaar werken. Het is een flexibele manier van werken in multidisciplinaire teams die het mogelijk maakt projecten op een snelle en effectieve wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen.

Veelvoud aan projecten

In bedrijven die we helpen zien we vaak dat er aan heel veel projecten tegelijk wordt gewerkt maar dat er te weinig worden afgemaakt. Werken aan veel projecten tegelijk betekent weinig tijd per project, geen focus, projecten duren te lang of komen niet af.

Om het uit te leggen hebben wij hier een plaatje van gemaakt:

Linksboven staat de strategie, die leidt tot doelen en die leiden tot projecten, werk!

Onder en rechts staat de analyse- en verbetercyclus; wat gaat goed, wat gaat niet goed, waarover krijgen we klachten? Dat leidt tot verbeterprojecten en ook dat is werk.

Midden boven staan de klantorders die via een planning worden ingepland, opnieuw werk!

En al dat werk moet vaak door dezelfde mensen worden gedaan. Maar hoeveel tijd reserveren we daarvoor? Hoe zorgen we dat de projecten die we gaan doen ook echt kunnen afmaken?

Eerste stappen

Door wendbaar te gaan werken met Agile en Scrum zullen projecten wel afgemaakt worden. Wendbaar werken vraagt om heldere keuzes en periodiek bijstellen van die keuzes. Want de wereld verandert, dus de plannen en prioriteiten ook.

Stap1 is daarom het inventariseren welke ontwikkel-, innovatie- en verbeterprojecten er onderhanden of gepland zijn; de werkvoorraad. Dat is vaak de 1e schok; zo veel? De ambitie is mooi, maar met de grote hoeveelheid is het niet gek dat er aan ieder project zo weinig tijd besteed kan worden.

Stap 2 is vaststellen wie bepaalt waaraan gewerkt wordt en op basis van welke criteria? Vaak is dat niet helder; “alles moet gewoon gebeuren”. Afspreken wie deze keuzes maakt en vervolgens je projecten prioriteren helpt vaak enorm om overzicht en focus te krijgen.

Leiderschap in wendbare organisaties

Leiderschap in wendbare organisaties gaat over het inrichten van de organisatie, het maken van heldere keuzes, het geven van heldere opdrachten aan de scrumteams en het faciliteren en ondersteunen van deze teams.

Een manier om wendbaar werken effectief in te voeren is het vormen van een kernteam. Dit kernteam is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
– de strategie;
– het vaststellen van de werkvoorraad;
– het prioriteren van projecten;
– het helder specificeren van de projectopdrachten;
– het faciliteren van de scrumteams.
Met deze input kunnen de scrumteams effectief aan de slag en voorkom je dat een scrumteam iets is wat erbij komt, nog een project, nog meer werk! Essentieel is dat het niet meer werk is, maar anders werken, effectiever werken, samen werken.

Invoeren van agile en scrum brengt een nieuwe balans in leiderschap in de organisatie. De teams gaan zelfsturend samen aan de slag met helder gedefinieerde projecten en de managers ondersteunen deze teams. Voor beiden is dat even wennen. Minder hiërarchie, meer eigenaarschap, meer plezier en sneller en meer resultaat.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.