mrt 25

TECHNOHUB KETENINTEGRATIE VAN START

Succesvoller samenwerken in de keten!

TECHNOHUB KETENINTEGRATIE VAN START

De Nederlands Maakindustrie beleeft op dit moment opnieuw hoogtijdagen. De sector is sterk ontwikkeld en talloze machinebouwers, groot en klein, spelen wereldwijd mee. In veel markten zijn we zelfs marktleider. Deze mooie positie draagt er aan bij dat toeleveranciers in de keten uitgedaagd worden op het vlak van technologische innovaties en logistieke processen, maar ook dat ze economisch meeprofiteren.

Druk op machinebouwer neemt toe door snelle veranderingen

Toch kan de sector niet zelfgenoegzaam achteroverleunen. De druk op de machinebouwer neemt namelijk toe: de levenscyclus van haar producten wordt snel korter, klanten eisen radicaal kortere levertijden (koopgedrag van kapitaalgoederen is extreem veranderd) en technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Dit maakt het noodzakelijk om het ontwerpproces te versnellen, vaak door modulair en volledig in 3D te ontwerpen.

En hier blijft het niet bij, Smart Industries brengt nieuwe mogelijkheden. In dit kader zien we twee fundamentele ontwikkelingen: het verdwijnen van de 2D tekening door de komst van 3D PMI (Product Maak Informatie) en Model Based Definition en de digitalisering van de supply chain door het koppelen van ERP pakketten door de hele keten.

Het huidige succes verbloemt verspillingen

Deze ontwikkelingen vereisen dat machinebouwers en leveranciers anders gaan samenwerken, niet alleen de eigen bedrijfsprestatie maar vooral de keten gaat het succes voor de toekomst bepalen. En dat vergt een enorme omslag, vooral omdat historisch de macht in de keten bovenin bij de machinebouwers ligt waarbij het gedrag richting toeleveranciers vaak korte termijn en prijs gedreven is.

Het huidige succes verbloemt bovendien wat wij vanuit de dagelijkse praktijk zien: het gebrek aan structurele samenwerking in de keten zorgt voor een geldelijke verspilling van 5 tot 10% in de Nederlandse Maakindustrie (!) en veroorzaakt vermijdbare hectiek voor bedrijven en medewerkers. Het draagt bij tot een onnodige, vaak directieve ‘hit and run’ cultuur en te extreme ‘flexschillen’. Ook worden potentiële innovaties onvoldoende benut, waarmee de marktpositie sluimerend kan verslechteren.

Gezamenlijk concurrentiepositie verbeteren

Door inzet van de Technohub Ketenintegratie willen we een echte doorbraak creëren waarbij bedrijven in de keten lange termijn relaties met elkaar aangaan en leren om gezamenlijk hun concurrentiepositie fors te verbeteren. Om dit te bereiken biedt Technohub Ketenintegratie  bedrijven in de maakindustrie unieke praktijkgerichte trainingen en bedrijfsinterne ondersteuning aan. Bedrijven die zich op korte termijn aanmelden kunnen kosteloos of met een kleine eigen bijdrage deelnemen.

Het consortium achter de Technohub Ketenintegratie bestaat uit de initiatiefnemers Made by Driessen (penvoerder), SpartnerS organisatieadvies (kennisdrager ketenintegratie), het SUMMA College, Gilde Opleidingen en de deelnemers Vekoma, Axxicon en Royal Smit Transformers.

De Technohub is mogelijk geworden doordat het A+O Metalektro aanjaagsubsidie beschikbaar heeft gesteld vanuit haar Technohub regeling. Hierin werken onderwijs en bedrijfsleven in een publiek-private samenwerking (PPS) aan kennisuitwisseling op het gebied van technologische innovaties.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Made by Driessen, https://madebydriessen.nl/technohub-ketenintegratie/, Stefan Driessen, 0497-519898.

SpartnerS organisatieadvies, https://spartners.nl/trainingen/technohub-ketenintegratie/,

Erik Ruiten, 06 11175966, Pim van Dorp, 06 21488913, of Paul Egelmeers, 06 51551907.

SUMMA College, https://summaenbedrijf.nl/, Erwin van Dun, 06 48176242.

Gilde Opleidingen, https://www.gildeopleidingen.nl/, Hans Aarts, 06 22912566.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *