Omzetgroei door procesverbetering
dec 15

Omzetgroei door procesverbetering

Procesverbetering

Na optimalisatie van de processen bij haardenfabrikant Kalfire, realiseerde zij een forse groei en winstgevendheid. En dat in een krimpende markt.

Uitdaging

Na de overdracht van familiebedrijf Kalfire aan de volgende generatie stond Beijko van Melick, de nieuwe directeur in 2010, voor de volgende uitdaging: hoe verhogen we de winstgevendheid van Kalfire in een krimpende markt en hoe krijg ik daar mijn mensen in mee? Van Melick: “We waren in die periode bezig met de implementatie van SAP Business One. Mijn doel was om dit zonder maatwerk in te voeren. Hiervoor was een grondige herstructurering van onze processen nodig.”

Na de analyse en optimalisatie van de bedrijfsprocessen werd de assemblage onder de loep genomen. “Kalfire werkte tot dan toe met assemblagedepots, wat inefficiënt was. Producten werden deels of helemaal uitbesteed. Daar wilden we meer lijn in brengen.” Nadat de assemblage was doorgelicht, kwam de focus op levertijden en voorraden.

“We wilden van een push naar een pull situatie, waarbij de vraag van de klant leidend is. De uitdaging was een levertijd van 3 werkdagen te bereiken en de voorraden te beheersen.”

Oplossing

SpartnerS is vanaf de managementwissel betrokken geweest bij het verbetertraject. Te beginnen met de speciaal ingerichte ‘profitroom’ waar alle processen via een waardestroomanalyse in kaart gebracht werden. Medewerkers hadden een actieve bijdrage door met Post-it’s hun suggesties kenbaar te maken. Van Melick: “Dit werkte erg goed. Iedereen komt op deze manier aan het woord. We doen dat nog steeds zo!” Voor Van Melick maakt het personeel het proces. “Ik weet waar ik heen wil. Maar het moet hun ding worden zodat je draagvlak krijgt en ze het zelf kunnen uitvoeren.”

In de volgende fase van de procesverbetering, nadat de processen inzichtelijk en op orde waren, lag de focus op het assemblageproces. Door de grote variëteit aan producten, werkplekken en leveranciers was het belangrijk om de totale keten van a tot z door te lichten. Dit deed SpartnerS in nauwe samenwerking met de diverse afdelingen van Kalfire.  Hieruit volgden meerdere verbeteringen. Zo werden:

 • productonderdelen modulair en bereikte men samen met Research een hoger niveau van uniformiteit van het product.
 • productieprocessen beter gestroomlijnd, door een optimale routing in de productie. Werkplekken maakten plaats voor werkstations. De productie verliep daardoor inzichtelijk en efficiënter.
 • uitbestedingen (voorassemblage) teruggenomen in eigen beheer en geïntegreerd in een werkstation.
 • afspraken met toeleveranciers aangescherpt.

“Een verbeterd forecastproces, dat bovendien is ingeregeld bij de toeleveranciers, zorgt ervoor dat de leveranciers optimaal op onze vraag kunnen inspelen.”

De in 2017 aangetrokken Operations Manager is voor Kalfire weer een nieuwe stap in de verdere stroomlijning van het productieproces. SpartnerS vervult hier nog steeds de rol van sparringpartner. Zo organiseert ze praktische workshops en leidt strategische sessies voor het management. Van Melick is blij met de manier waarop SpartnerS het hele traject begeleidt. “Ze stellen de juiste vragen, en prikkelen je om zelf na te denken.”

Resultaat

Door de juiste analyses en optimalisatie van de bedrijfsprocessen, heeft Kalfire tijdens de crisis een omzetgroei van 20 procent gerealiseerd. “Dit traject heeft ons heel veel efficiency en inzichtelijkheid gegeven. Ik kan nu sturen op marges. Vroeger hadden we een dik prijzenboek, nu nog maar 3 A-4’tjes!”

De resultaten op een rij:

 • Omzetgroei van 20%
 • Hogere betrokkenheid medewerkers
 • Hogere flexibiliteit
 • Van push naar pull
 • Kortere doorlooptijden en lagere voorraden
 • Overzichtelijk en gestroomlijnd productieproces

Deze cases is van december 2017. Onder het motto “Haarden van Kalfire zetten de trend” zijn Beijko van Melick en de medewerkers verder gegaan. De afgelopen tijd zijn revolutionaire nieuwe haarden op markt gebracht, waaronder de high tech E-One met nul emissie.

Print Friendly, PDF & Email
“Bij veranderingen maakt het personeel het proces. Vooraf moet je wel goed weten waar je heen wilt. Wanneer het hun ding wordt krijg je draagvlak en kunnen ze het zelf uitvoeren.”
Beijko van MelickGeneral manager Kalfire bv
De uitdagingen van Kalfire

 • Winstgevendheid verhogen in een krimpende markt
 • Medewerkers meekrijgen in het proces
 • Vraaggericht produceren
 • Kortere levertijden
 • Voorraden beheersen
De resultaten voor Kalfire

 • Omzetgroei van 20%
 • Hogere betrokkenheid medewerkers
 • Hogere flexibiliteit
 • Van push naar pull
 • Kortere doorlooptijden en lagere voorraden
 • Overzichtelijk en gestroomlijnd productieproces
Kalfire is een Nederlandse producent van hoogwaardige innovatieve gas- en houthaarden. Het familiebedrijf werd in 1981 in het Limburgse Belfeld opgericht door de familie van Melick. In 2010 nam Beijko van Melick het bedrijf over van zijn ouders. Onder zijn dagelijkse leiding heeft Kalfire zijn visie op het design, de techniek, het gebruiksgemak en de prestaties van (gesloten) gashaarden en houthaarden verder vormgegeven.

Website Kalfire

BewarenBewaren

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *