Met QRM meer rust in productie
nov 05

Met QRM meer rust in productie

Nadat Phoenix 3D Metaal besloot om haar strategische focus te verleggen naar high-end technisch plaatwerk, rubberpersen en repeterende werkzaamheden, stond haar directie voor een nieuwe uitdaging. De omzet steeg maar de logistieke stromen waren lastig te managen. Samen met SpartnerS legde ze haar productielogistiek op de snijtafel.

Verouderde productielogistiek

“De nieuwe koers zorgde voor capaciteitsvraagstukken”, aldus Bernard van der Poel, directeur van Phoenix. “Onze productielogistiek was gebaseerd op verouderde principes, terwijl de kwaliteitseisen van de klanten stegen en de druk op de levertijden toenam. We moesten dus stevige stappen zetten.” Van der Poel wilde aan de slag met QRM (Quick Response Manufacturing) en lean. “Van lean wisten we wel iets. Maar onze aanwezige kennis over de toepasbaarheid en voordelen van QRM was zeer beperkt. Wij wilden meer weten over deze principes, en of ze iets voor ons konden betekenen. Om die reden namen we SpartnerS in de arm.”

Korte doorlooptijden

Phoenix startte het maatwerk QRM-project, gericht op het elimineren van verspillingen, doorlooptijdreductie en in één keer goed doen. De scope betrof de gehele organisatie van Phoenix 3D Metaal, van klantencontact tot en met uitlevering. Van der Poel: “Na de introductie van de adviseurs bij de medewerkers stelden we een verbeterteam samen. Met dat team brachten we de waardestroom in kaart, zoals de processtappen, het aantal en type orders en de betrokken afdelingen. Deze werkwijze maakte duidelijk wat nu eigenlijk onze verspillingen waren en wat het belang van korte doorlooptijden is. Zo kregen we veel meer in beeld dan we bij de start van het project hadden voorzien.”

Om draagvlak te creëren voor de veranderingen, werd het leanspel gespeeld. “Dit simulatiespel liet onze medewerkers een ander manier van werken ervaren. Een prima manier om de QRM en lean-principes te beleven.”

Ideaalplaatje

Door de beperkingen van de huidige situatie los te laten, kon het verbeterteam een waardestroom van de ideale situatie opstellen. Van der Poel: “Het is goed om out-of-the box te denken. Dan kom je tot echte verbeteringen. In een aantal sessies vergeleken we de waardestromen van de huidige en toekomstige situatie met elkaar. Zo kregen we een goed beeld bij wat we wilden verbeteren.”

Het resultaat was een praktisch actieplan met deelprojecten, voorzien van een tijdsplanning en verantwoordelijkheden. “Vooral op het gebied van logistiek en planning hadden we een mooie lijst met verbeteringen zoals het combineren en scheiden van taken, eenduidig “eigenaarschap”, minimaliseren aantal overdrachtsmomenten en kleinere seriegroottes. Maar ook visuele werkuitgifte, werkplekinrichting, routing en intern transport. Organisatorisch besloten we het bedrijf te splitsen in twee takken: Engineering en Repeat.”

De voortgang van het implementatietraject werd nauwlettend bewaakt, met behulp van periodieke terugkoppelmomenten. Van der Poel: “SpartnerS fungeerde hierbij procesbewaker en sparringpartner.”

Meer rust

De verbeteringen werden snel waarneembaar. Van der Poel: “Onze voorraad onderhanden werk daalde met maar liefst ruim vijftig procent. De faalkosten gingen omlaag en de leverbetrouwbaarheid steeg. Het gevolg was meer rust in de productie, minder onderbrekingen en spoedjes. En tevreden klanten!”

Terugblikkend constateert Van der Poel dat hij destijds vertrouwde op verbetering, maar eigenlijk geen concrete soll-situatie voor ogen had. “Die duidelijkheid is pas gedurende het beschrijven van de gewenste situatie ontstaan.” Hij kijkt tevreden terug op zijn samenwerking met SpartnerS. “SpartnerS is een praktijkbewuste club, eerlijk en direct. Ze hanteren de theorie alleen daar waar nodig. Hierdoor komt de theorie die er echt toe doet veel beter binnen. Soms zijn ze confronterend, maar dat gebeurt altijd met respect en een lach! Ik vind het inspirerend om met ze te werken.”

Print Friendly, PDF & Email

Wilt u efficiënter produceren?

Onze adviseurs beschikken over het juiste gereedschap.

Bel ons op 040-3034400, we komen graag met u sparren.

“QRM maakte duidelijk wat onze verspillingen waren en wat het belang van korte doorlooptijden is. Het leverde ons veel meer op dan we vooraf hadden voorzien.” 

Bernard van der PoelCo-owner Phoenix 3D Metaal
De uitdagingen van Phoenix 3D Metaal

  • Moeilijk te managen logistieke stromen
  • Een matige leverbetrouwbaarheid
  • Hoge voorraden
De resultaten voor Phoenix 3D Metaal

  • Daling van voorraad onderhanden werk met 50-60%
  • Een hoge leverbetrouwbaarheid
  • Lagere faalkosten
  • Tevreden klanten
  • Rust binnen productie, minder onderbrekingen en spoedjes

Phoenix 3D Metaal is gespecialiseerd in 3D plaatbewerking voor kleine series in Ferro en niet-Ferro metalen. Ze heeft een specifieke expertise ontwikkeld op het gebied van de rubberperstechnologie en biedt haar samenwerking aan vanaf het eerste idee van de klant tot en met de seriematige productie van het eindproduct.

Website Phoenix 3D Metaal

Print Friendly, PDF & Email

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *