Geloof in eigen kunnen ontwikkelen

Of mensen in staat zijn zich aan te passen hangt in sterke mate af van hoeveel geloof ze in hun eigen kunnen hebben. Als mensen er vertrouwen in hebben dat ze iets (gaan) kunnen, durven ze ook eerder risico’s te nemen, dingen uit te proberen en kritisch naar zichzelf te kijken.

Dit ‘geloof in eigen kunnen’ heeft dus een erg grote invloed op het aanpassingsvermogen van de medewerkers. Hoeveel geloof in eigen kunnen iemand heeft hangt vooral af van de persoon zelf. Er zijn vijf belangrijke bronnen om geloof in eigen kunnen te ontwikkelen – en als je die als leidinggevende kent kun je hier dus rekening mee houden en aandacht voor vragen. Deze vijf bronnen zijn:

  • Succeservaringen met nieuwe uitdagingen en vaardigheden. Als je in het verleden succesvol nieuwe projecten opgepakt hebt geeft dat vertrouwen dat je volgende nieuwe projecten ook tot een goed resultaat kunt brengen. Als leidinggevende helpt het om mensen te stimuleren nieuwe uitdagingen aan te gaan en ze te ondersteunen bij deze nieuwe uitdagingen om de kans op een succeservaring groter te maken. Geef ze daarbij zelf controle over het leerproces, want dan wordt hun motivatie en vertrouwen vergroot, wat ertoe kan leiden dat het geloof in eigen kunnen ook vergroot wordt. De eigen ervaring leert mensen het meest.
  • Leren van anderen die geloof in eigen kunnen hebben. Het werkt stimulerend als collega’s om je heen dit in grote mate hebben. Ook als leidinggevende kun je hier een voorbeeld in zijn.
  • Verbale uitingen van vertrouwen in je kunnen door anderen. Het belangrijkste is dat je in jezelf gelooft, maar als leidinggevende je vertrouwen uiten in de capaciteiten van medewerkers vergroot de kans dat ze zelf meer geloof in eigen kunnen krijgen. Andersom wordt het in ieder geval moeilijk: als je leidinggevende denkt dat je iets niet kunt is het lastiger om vast te houden aan je eigen zelfvertrouwen.
  • Emotioneel en psychisch welzijn. Hiervoor geldt ook: als het niet goed met je gaat is het erg moeilijk om geloof in eigen kunnen te hebben. Aandacht voor vitaliteit en het welzijn van medewerkers helpt hier dus, heb hier als leidinggevende oog voor en bekijk welke bijdrage je kunt leveren aan het welzijn van je medewerkers.
  • Visualisatie van positieve uitkomsten. Dit is waar topsporters vaak goed in zijn: zij vergroten hun geloof in eigen kunnen door heel beeldend het moment voor zich te zien waarop ze succes hebben. Help mensen dus om een concrete en tastbare voorstelling van de succesvolle toekomst te maken, want dat vergroot het geloof dat iemand deze toekomst tot stand kan brengen.

Volgens ons eigen onderzoek kan een leidinggevende het geloof in eigen kunnen versterken door de psychologische veiligheid en de bevlogenheid van medewerkers te vergroten. Meer informatie over deze twee thema’s kun je hier vinden. Voor psychologische veiligheid: klik hier. Voor bevlogenheid van medewerkers: klik hier.

Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat mensen sneller uit hun comfort zone stappen en daardoor sneller aanpassingsvermogen tonen. Ook zorgt psychologische veiligheid ervoor dat ze beter om kunnen gaan met onverwachte veranderingen en het reageren op problemen zonder dat ze bang zijn dat mensen slechte meningen over ze hebben.

Bevlogenheid van medewerkers op het werk leidt tot een scherpere focus en meer energie en concentratie. Dus zorgt het ervoor dat ze beter problemen of fouten opmerken en meer moeite stoppen in hun werk. Daarom zullen ze ook een beter aanpassingsvermogen hebben.

Tot slot: aangezien mensen zelf de meeste invloed hebben op het geloof in eigen kunnen is het zinvol om het gesprek aan te gaan als er iets nieuws van medewerkers gevraagd wordt. Mochten ze weinig vertrouwen hebben dat ze iets kunnen, hoe kunnen zij dan zelf dit vertrouwen vergroten? Als er voldoende psychologische veiligheid is kan dit gesprek ook echt open en eerlijk gevoerd worden.

Interesse in leidinggeven en de wendbare organisatie?

Op deze pagina vind je nog veel meer informatie over dit onderwerp.

Meer weten?
Bel ons op: 040-3034400,
mail naar: info@spartners.nl
of vul ons contactformulier in

Praktijkvoorbeeld?

Klik hier voor de case waarin de directie en werkvoorbereider van Brans vertellen hoe, met hulp van coaching door SpartnerS, het salesteam werd gestimuleerd nieuwe verkoopactiviteiten op te starten waardoor hun vertrouwen op het gebied van verkoop groeide.

Wil ook jij profiteren van de ervaring van onze adviseurs om je team te verbeteren?

Maak een afspraak met ons.

Bel 040 – 303 44 00,
of stuur een mail naar info@spartners.nl

Print Friendly, PDF & Email