De mensfactor in industrie 5.0

Een wendbare organisatie na Industrie 4.0? Of zijn we al op weg naar 5.0??

We zijn op dit moment aangeland in de vierde industriële revolutie. Alvorens aan te geven waarin we zijn aangeland en wat dat doet met onze organisaties, kijken we terug naar de vorige drie industriële revoluties.

Het begon, begin 18e eeuw, met de uitvinding van de stoommachine. Voor het eerst konden we grotere aantallen producten maken die we met menskracht en/of paardenkracht niet konden realiseren.

Bijna 2 eeuwen later waren we in staat, door ontdekkingen in de chemie en natuurkunde en door de introductie van elektromotoren en mechanische productiemachines, massaproductie te realiseren voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Dat was Industrie 2.0.

Nog een tijd later, we spreken hier over de tweede helft van de 20e eeuw, begon de opmars van de toegepaste elektronica en andere automatisering en nam hierdoor de snelheid en productiviteit binnen de industrie enorm toe. We waren aangeland in Industrie 3.0.

We zitten nu in de vierde industriële revolutie maar hoe zie je dat?

De 4e industriële revolutie gaat over de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.

De bundeling van deze technologieën wordt al toegepast op veel producten en diensten die op dit moment al snel onmisbaar zijn geworden in ons moderne leven. Denk bijvoorbeeld aan GPS-systemen op de telefoon of in de auto. Of aan spraakbesturing door bijvoorbeeld Siri of Alexa.

Door de integratie van al deze technologieën maakt de vierde industriële revolutie de weg vrij voor grote veranderingen in de manier waarop we leven. Bovendien zorgt het ervoor dat bijna elke bedrijfssector onder druk wordt gezet om radicaal anders te gaan werken. En dat gebeurt allemaal in een ongekend hoog tempo!

Door dit hoge tempo bestaat de kans dat we de menselijke maat verliezen! Op weg naar Industrie 5.0.

Nu is de tijd gekomen om de menselijke maat terug te brengen in de productieomgeving en de samenwerking tussen mensen en slimme systemen te vergroten voor langdurig succes.

We noemen deze ontwikkeling Industrie 5.0. In de toekomst gaat het om het creëren van een harmonieuze relatie tussen mens en machine en om het mogelijk te maken dat beiden beter kunnen samenwerken zodat ook op de lange termijn het succes van een organisatie gewaarborgd is.

Het gaat erom verder te kijken dan automatisering en ons te richten op de toegevoegde menselijke waarde die wordt gecreëerd wanneer je processen optimaliseert. Als we de routinetaken van de operator kunnen verminderen, kunnen we de intelligente, creatieve mensen die we in dienst hebben vrijmaken om verantwoordelijkheden op een hoger niveau op zich te nemen. Met meer tijd en hoogwaardige gegevens tot hun beschikking kunnen ze systemen begeleiden, dynamische beslissingstrajecten volgen en zoeken naar mogelijkheden om meer te doen voor klanten.

Een goed voorbeeld van samenwerking tussen mens en machine is de het gebruik van cobots op de werkvloer. Daar waar we in de traditionele robotwereld vooral productiestraten zien waar robots eenvoudige activiteiten uitvoeren zonder tussenkomst van mensen, wordt dit in Industrie 5.0 een echte samenwerking tussen mens en machine. De mens zorgt voor creativiteit en pro activiteit, de machine voor de productiviteit en ondersteuning. Onderzoek door het Massachusetts Institute of Technology uit 2016 – gepubliceerd in de Financial Times – liet zien dat de inzet van een collaboratieve robot de productiviteit met wel 85 procent kan doen toenemen.

Hier liggen voor de kleine en middelgrote bedrijven, 97 procent van alle bedrijven wereldwijd, enorme kansen. Met cobottechnologie kunnen ze groeien, het tekort aan goede vakmensen opvangen en inspelen op de steeds hogere eisen van hun klanten. Maar het belangrijkste is dat ze de human factor kunnen blijven toevoegen aan hun (productie)processen, want net die maakt het verschil!

Meer weten?
Bel ons op: 040-3034400,
mail naar: info@spartners.nl
of vul ons contactformulier in

Interesse in leidinggeven en de wendbare organisatie?

Op deze pagina vind je nog veel meer informatie over die onderwerp.

Praktijkvoorbeelden

In deze cases vertellen onze klanten over hun ervaring met de SpartnerS aanpak.

Beter worden in leidinggeven aan een wendbare organisatie?

Volg dan onze training

Lees er hier alles over

Weten hoe je leiding geeft aan een wendbare organisatie?

Lees er hier alles over

Ben jij klaar voor die eerste stap naar verandering? 

Maak een afspraak met ons.

Bel 040 – 303 44 00,
of stuur een mail naar info@spartners.nl

Print Friendly, PDF & Email