Training Ketenintegratie op de werkvloer (open inschrijving)

Een klassieke valkuil is om de medewerkers niet te betrekken bij wezenlijke veranderingen in de manier van werken. Terwijl zij beschikken over een schat aan (vaak niet gebruikte) kennis en een enorme invloed hebben op het functioneren van de keten. Om medewerkers hun rol succesvol te laten vervullen is een specifieke training in ontwikkeling. Summa heeft hierin het voortouw.

Doelstellingen van de training

 • Bewustwording over de eigen rol van uw medewerker en de bijdrage en invloed hiervan op de gehele keten door het verkrijgen van inzicht in het grote geheel.
 • Dit draagt bij aan een betere motivatie, hogere betrokkenheid, meer eigenaarschap evenals meer plezier en voldoening in het werk.
 • Medewerkers vertrouwd maken met (doorlopend) nieuwe ontwikkelingen.
 • Verhoging van multi-inzetbaarheid, mogelijke taakverbreding en daarmee een impuls aan persoonlijke ontwikkeling.
 • Verkleinen van de traditionele afstand tussen kantoor en productievloer.
 • Vakinhoudelijk trainen in alle relevante aspecten van ketenintegratie.

Beoogde modules

 • Introductie: wat is ketenintegratie?
 • Wat zijn de gevolgen voor jouw werkplek? Wat levert het jou op?
 • Vakinhoudelijk:
  • Het hoe en waarom van digitale werkprocessen;
  • Hoe kun je hier succesvol in bijdragen, onder meer met betrouwbare data;
  • Logistieke aspecten (o.a. seriegroottes, omstellen, producten ‘moeten’ bewegen, planning en vrijgavemoment van orders, werkafspraken bij afwijkingen);
  • Doorlooptijden (prioriteitstelling op de werkplek, voorkomen van: wachtrijen – zoeken – bewegen, rol van veiligheid, reductie van het aantal overdrachtsmomenten);
  • Multi-inzetbaarheid en standaardisatie;
  • Maakbaarheid: jouw praktijkkennis is goud waard;
  • Technologische innovaties: wat komt er op je af.

De training is op dit moment nog in ontwikkeling

Locatie

Brainport Industries Campus, Eindhoven

Website Brainport Industries Campus

Print Friendly, PDF & Email