Bedrijfsinterne experimenten

Dit zijn door trainers/adviseurs begeleide integrale ontwikkeltrajecten die bedrijfsintern worden uitgevoerd. De opgedane kennis van de eerdere trainingen wordt hier toegepast. We werken in koppels van telkens 2 bedrijven (OEM-er en toeleverancier) waarbij leren van en met elkaar de hoofddoelstelling is. Dit gebeurt onder meer door gezamenlijk de kwaliteit van hun samenwerking te analyseren en zelf te leren optimaliseren.

In overleg is het ook mogelijk om dit met 3 in plaats van 2 bedrijven uit de keten uit te voeren.

AANPAK IN HOOFDLIJNEN

  1. Samenstellen van een multidisciplinair team vanuit beide bedrijven met de belangrijkste ‘stakeholders’, we kijken nadrukkelijk ook naar participatie mogelijkheden van de werkvloer. Omvang team: circa 10 cursisten, circa 5 per bedrijf.
  2. Werkafspraken maken: kaders voor succesvolle samenwerking benoemen en vastleggen.
  3. Sessies met analyse van de gezamenlijke keten (werkvorm: deelnemers maken onder begeleiding van trainers zelf een waardestroom en benoemen daarbij inzichten, knelpunten en oplossingen).
  4. Sessies blauwdruk voor de toekomstige samenwerking (werkvorm: onder begeleiding van trainers, door de deelnemers zelf). Elementen daarbij zijn: technologie, maakbaarheid, logistiek, ICT en mens (vertrouwen en verandering).
  5. Implementatie sessies blauwdruk (werkvorm: trainer borgt implementatie middels evaluatie sessies).

MEER WETEN

Neem contact op met Erik Ruiten (06-11175966), expert ketenintegratie.

Aanmelden? Stuur uw mail naar: ruiten@spartners.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, functie en telefoonnummer.

Print Friendly, PDF & Email