SpartnerS Kenniskring
‘Jonge Ondernemers Ontwikkeling’

Jonge ondernemers kennen nieuwe uitdagingen. Daarom starten we met een kenniskring waarin jonge ondernemers met, van en aan elkaar kunnen leren. 

Achtergrond

De wereld verandert. Daarmee veranderen ook de oplossingen. De voorgaande generatie loste problemen op haar eigen manier op. Ook lijkt het of problemen vroeger eenvoudiger op te lossen waren.

De generatie die nu aan het roer staat of komt, leeft in een andere tijdgeest. Daardoor zijn de oplossingen van nu anders dan vroeger.

Voor het bedrijf is dat goed, want als een bedrijf op langere termijn wil overleven moet het zich aanpassen aan deze veranderingen.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Want vaak is er tussen de generaties geen goede afstemming over de wijze waarop men de huidige problemen wil oplossen. Ook is het proces van overgang tussen de generaties niet altijd helder. Sterker nog: soms kan of wil men niet leren van de vorige generatie. Maar dat de aanstormende generatie dingen te leren heeft, staat evengoed vast.

Met de Kenniskring brengen we enthousiaste mensen bij elkaar om te sparren over de uitdagingen die ze in de dagelijkse praktijk ervaren. Voor een juiste inhoudelijk discussie is het van belang dat je actief bent in de maakindustrie.

Opzet

SpartnerS organiseert deze Kenniskring om een jonge generatie ondernemers met elkaar te laten werken aan de uitdagingen van deze tijd. Op deze manier kunnen toekomstige directeuren en ondernemers inspiratie opdoen die van pas komt bij de volgende onderwerpen:

 • (Gevoeld) eigenaarschap en actieve betrokkenheid van medewerkers
 • Mijn rol tegenover de senior medewerkers (door de vorige generatie aangenomen)
 • De gevolgen voor mijn rol als toekomstig directeur/ondernemer
 • Jonge mensen en hun andere wensen ten aanzien van werk
 • Circulair/duurzaamheid
 • Bedrijfsfinanciering (overname of grote investeringen)
 • Organisatie inrichting (nieuwe organisatievormen en toekomstbestendig maken)
 • Snelheid van veranderen en wendbaarheid: Scrum en Agile
 • Netwerken en waar haal ik kennis vandaan (van wie kan ik leren)
 • Introspectie
 • Strategie vorming en executie
 • Sales in de huidige tijd (rol van marketing en social media)

De onderwerpen worden in de loop van de tijd gezamenlijk bepaald, afhankelijk van de interesses, vraagstukken en te delen kennis en ervaring. Daarbij is de rol van de SpartnerS-adviseur die van inspirator. Zo motiveert die de deelnemers om elkaar vragen voor te leggen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast gaan we samen op zoek naar inspirerende voorbeelden en vertalen deze naar de eigen praktijk.

De Kenniskring kenmerkt zich door openheid, nieuwsgierigheid, vertrouwen en kwetsbaarheid. Met de bedoeling om te leren, van en met elkaar.

Inhoud Kenniskring

De Kenniskring is bestemd voor (aankomend) ondernemers en directeuren.
De groep bestaat uit circa 14 deelnemers.
Begeleiding vindt plaats door Maarten Trommels en Paul van Enckevort, organisatieadviseurs bij SpartnerS. Zij bereiden de bijeenkomsten voor, zorgen dat de bijeenkomsten interactief zijn en geven invulling aan de onderwerpen of organiseren een spreker.

We komen 4 x per jaar bij elkaar, op een nog nader te bepalen dag van de week. De Kenniskring vindt plaats op locatie van één van de deelnemers, zodat we ook elkaars bedrijven leren kennen.

Programma

15.00 uur          Onderwerp in kader van Organisatie van de Toekomst, eventueel spreker

17.00 uur          Rondleiding/presentatie gastheer/gastvrouw

17.45 uur          Eten, verzorgd door gastheer/gastvrouw

18.30 uur         Intervisie over vraagstuk van één van de deelnemers

20.00 uur        Einde

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1328,- exclusief btw per deelnemer per jaar.
Hiermee worden de uren van de SpartnerS-adviseurs betaald en eventuele externe sprekers. We voeren een open boekhouding, wat wil zeggen dat als er aan het einde van het jaar geld over is we dat als groep nog kunnen besteden.

Bent u een jonge ondernemer en heeft u interesse in deelname aan de Kenniskring: Jonge Ondernemers Ontwikkeling?

Bel ons op 040-3034400.

Of stuur een e-mail.

Wellicht zijn de problemen die we tegen komen niet eens zo verschillend van de problemen van de voorgaande generatie, maar onze kijk erop is wel degelijk anders. Wij hebben waarschijnlijk ook andere oplossingen.

SpartnerS heeft jarenlange ervaring met het succesvol opzetten van kenniscollectieven en leerkringen

Meer weten?

Bel ons op 040-3034400, we komen graag met u sparren!

Print Friendly, PDF & Email