Mediaberichten juni 2022

Bericht 2 juni 2022

Zie jij jouw medewerkers graag groeien? Help ze dan een handje! Als medewerkers er vertrouwen in hebben iets te (gaan) kunnen, durven ze eerder risico’s te nemen, dingen uit te proberen en kritisch naar zichzelf te kijken. Allemaal zaken die groei tot stand brengen.

Maar hoe krijgen ze dat vertrouwen? Hoewel het geloof in eigen kunnen iets is dat iemand zelf dient te ontwikkelen zijn er wel degelijk mogelijkheden om iemand ermee te helpen.

Één van vijf bronnen daarvoor is het ervaren van succes uit nieuwe uitdagingen en vaardigheden. Als je in het verleden succesvol nieuwe projecten opgepakt hebt geeft dat vertrouwen dat je volgende nieuwe projecten ook tot een goed resultaat kunt brengen. Als leidinggevende helpt het dus om mensen te stimuleren nieuwe uitdagingen aan te gaan en ze te ondersteunen bij deze nieuwe uitdagingen om de kans op een succeservaring groter te maken. Geef ze daarbij zelf controle over het leerproces, want dan wordt hun motivatie en vertrouwen vergroot. De eigen ervaring leert mensen het meest en laat het geloof in eigen kunnen ook het sterkst groeien.

Het voordeel van het hebben van medewerkers die veel vertrouwen hebben in hun eigen kunnen: zij zijn beter in staat zich aan te passen. Wel zo handig als jij als leidinggevende, in deze tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, de nodige veranderingen wilt doorvoeren. Geïnteresseerd in de ander vier bronnen? Lees dan hier verder: bit.ly/3tawtYY

#groei #wendbaar #leidinggeven

Bericht 10 juni 2022

Banden wisselen = omstellen. Wat er in de Formule 1 gebeurt bij de bandenwissel kun je eigenlijk vergelijken met het omstellen van een machine. En bij Red Bull Racing & Red Bull Technology hebben ze dit proces op ieder detail geoptimaliseerd. Tijdens het omstellen van een machine kan er niet geproduceerd worden. Allemaal verlies op de output. En hoewel je dit verlies nooit helemaal kunt elimineren kun je wel kijken hoe je dit efficiënter kunt laten verlopen.

Want het kan je veel opleveren, zoals:

 • een reductie van verspilling (van tijd);
 • de mogelijkheid om kleinere series te produceren zonder veel tijdsverlies;
 • een korte doorlooptijd in de productie;
 • minder Onder Handen Werk (OHW);
 • een grotere flexibiliteit;
 • een beter spilrendement;
 • de mogelijkheid om vaker om te stellen in dezelfde tijd.

Genoeg reden dus om eens goed je proces van het omstellen onder de loep te nemen. De methode SMED (Single-Minute Exchange of Die) geeft je daar handvatten voor. Binnenkort mogen wij bij LVD weer een workshop met dit thema verzorgen zodat gebruikers van hun machines geholpen worden hun machine zo optimaal mogelijk te gebruiken.

De wereldrecordhouder in bandenwissel in de formule 1 (het team van Red Bull) kunnen wij niets meer leren. Naar hun team kijken wij alleen maar vol bewondering hoe, mede door hun reductie in omsteltijd, Max Verstappen wereldkampioen werd.

#omsteltijd #verspilling #SMED

Bericht 17 juni 2022

“Wel voor jezelf werken, maar niet alleen zijn.” Dit is wat Mathijs van Zuijlen, onze nieuwe organisatieadviseur bij SpartnerS, als antwoord gaf op de vraag waarom hij bij SpartnerS aansloot. Deze unieke kans kon SpartnerS hem bieden.

Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben als leidinggevende was het tijd voor een volgende stap: uiteenlopende bedrijven en mensen helpen te groeien en proberen mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Net iets meer impact maken dan dat je je hierin beperkt tot één bedrijf.

Hij richt zich met name op procesverbetering (Lean Six Sigma en QRM), organisatie en leiderschap. Mathijs: “Ik ben ervan overtuigd dat als een organisatie goed voor zijn werknemers zorgt, de werknemers op hun beurt goed voor de klanten zullen zorgen. Dit kan op veel verschillende manieren. Bovendien is iedereen anders. Ik help organisaties graag om hier een goede mix en balans in te vinden.”

“Als ik het voor elkaar krijg om mensen iets te laten doen waar ze daarvoor van hadden gedacht het nooit te kunnen geeft met dat kippenvel, zo gaaf vind ik dat”, aldus Mathijs. Hij is ervan overtuigd dat alles mogelijk is als je er zelf maar in gelooft. En wij geloven in hem. Wij wensen Mathijs dan ook veel succes bij SpartnerS en heten hem van harte welkom in ons team.

Wil je kennis maken met Mathijs en ontdekken waarom hij op ons zo’n goede indruk wist te maken? Bel of mail hem dan: bit.ly/3xBkODW.

#organisatieontwikkeling #leiderschapschapontwikkeling #leiderschap #team

Bericht 21 juni 2022

Een reductie van 40% van het aantal “buiten planning” matrassen. Dat is het resultaat van de verbeteringen die Radium Foam, fabrikant van natuurrubber matrassen in Maastricht, wist door te voeren. Belangrijk, want de vraag vanuit de markt was groter dan het aantal matrassen dat de productie opgeleverd kon krijgen. Om aan de vraag te kunnen voldoen moest er dus snel wat gebeuren.

Met inzet van de Six Sigma methode werd er projectmatig gewerkt aan een verbetertraject met behulp van het DMAIC-model. Aan de hand van de statistiek die werd opgebouwd werden gefundeerde oplossingsrichtingen gekozen.

Met resultaat! Door het productieproces beter te controleren wist Radium Foam, zonder de productie uit te breiden, het rendement flink te verhogen. Nu het hele bedrijf in de verbetermodus is gekomen worden problemen eerder gesignaleerd en wordt er sneller actie ondernomen.

Lees hoe Radium Foam tot dit mooie resultaat wist te komen in de casebeschrijving: bit.ly/318sd0Q #sigma #maakindustrie #planning #productie

Bericht 30 juni 2022

Is jouw baas of collega wel eens dominant? Geen probleem. Sterker nog, dominante mensen helpen organisaties een stuk verder! Want één ding weet je zeker: deze mensen hoef je nooit aan te duwen om de doelen te bereiken. Vol energie zullen zij initiatieven nemen, het tempo hoog houden, problemen direct aanpakken en snel beslissingen nemen.

Allemaal voordelen dus. Toch is er een groot gevaar: degene die met de dominantie geconfronteerd wordt kan spiegelgedrag gaan vertonen en zich terugtrekken. Dit werkt contraproductief, maar wordt vooral ook als onaangenaam ervaren.

Wat is dan beter? Stel je in het gesprek ook licht dominant op. Maar waardeer daarbij wel je gesprekspartner: geef hem complimenten en vraag naar zijn mening of advies. Luister goed, blijf zakelijk en geef je eigen mening daar tegenover.

Let in je communicatie daarbij op de volgende punten:

 • Houd je bij de feiten en scheid deze van gevoelens: probeer het gesprek puur op inhoud te voeren.
 • Wees duidelijk in je boodschap: geef aan wat je wel en wat je niet wilt en ben duidelijk over je grenzen.
 • Spreek kort en kernachtig: dominante mensen hebben een hekel aan lange gesprekken en willen snel to the point komen.
 • Behoud oogcontact.
 • Bied een beperkt aantal keuzes; beperk je idealiter tot twee opties.

Als jouw dominante baas zich gewaardeerd voelt en je hem kunt laten zien wat de winst in het sneller, goedkoper of adequater bereiken van de doelen op korte termijn is, zal zijn gedrag vanzelf ombuigen naar een coöperatieve houding.

Afgelopen weken hebben wij ons, met onze collega’s, in dit thema verdiept omdat ook wij regelmatig hiermee te maken krijgen in ons werkveld.

#leiderschap #samenwerking #communicatie

Meer informatie?

Print Friendly, PDF & Email