Mediaberichten juli 2021

Bericht 2 juli 2021

Moedige beslissingen. Als ondernemer heb soms je de moed nodig om een beslissing te nemen die grote consequenties heeft. Zo vertelt Henk Somers van Lareka Confectionery Equipment over het besluit afscheid te nemen van de helft van de business: “In de categorie moedige beslissingen was dat toch wel één van de moedigste uit mijn carrière”. Achteraf bleek het de weg naar een nieuwe kansrijke markt met meer toekomstperspectief.

Maar met het nemen van het besluit was Lareka er nog niet. Er moest vervolgens een plan komen om de marges op peil te houden. Met hulp van collega Gijsbert van Asten werd er een strategisch 5 jaren plan opgesteld. Ze besloten hiervoor de A3 methode te gebruiken waarbij lange termijndoelen worden vertaald naar jaardoelen om vervolgens te bepalen welke stappen het komende kwartaal gezet moeten worden.

Om het plan levend te houden wordt deze ieder kwartaal geëvalueerd en worden de vorderingen aan het personeel gepresenteerd. “Als je het deelt met je personeel ben je verplicht om er opvolging aan te geven. Dat draagt bij aan het succes, het geeft een gezonde druk”, aldus Henk.

Wil je leren van de successen van je collega ondernemer? Lees dan hier verder over het hele traject: https://bit.ly/3hbZVYZ

#strategie #markt #moedig

Voorvertoning van afbeelding

Bericht 6 juli 2021

Oei ik groei! Weet jij waar je op moet letten om succesvol te zijn als ondernemer in de maakindustrie? Onze Whitepaper helpt je verder op weg.

Groeiende bedrijven maken ontwikkelingsfases door. Je voelt en ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel. Een theoretisch kader kan je daarin houvast bieden: het model van Churchill en Lewis omschrijft 5 fases waarin een onderneming zich kan begeven:
• Fase 1: Opstarten
• Fase 2: Overleven en groei
• Fase 3: Succes
• Fase 4: Expansie
• Fase 5: Volwassenheid

Iedere fase kan gekarakteriseerd worden aan de hand van 5 specifieke management factoren:
1. Stijl van leidinggeven
2. Organisatiestructuur
3. De aanwezigheid van formele systemen
4. Definitie van strategische doelstellingen
5. De betrokkenheid van de ondernemer

Als je wilt groeien zal je aanpassingen binnen je onderneming op het gebied van bovenstaande factoren moeten doorvoeren om succesvol te zijn in de volgende fase. Welke dat zijn? Dat kun je lezen in onze gratis whitepaper: https://bit.ly/2Us7qlq

#whitepaper #maakindustrie #groei

Voorvertoning van afbeelding

Bericht 9 juli 2021

Wat werken we hard met z’n allen! Dat blijkt wel uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. De productie in de industrie is met 16,5 procent gegroeid in mei. Daarmee lag het zelfs op het hoogste niveau ooit! Het verlies van mei 2020 is daarmee zelfs goed gemaakt.

Soms zijn stijgende waardes wel goed nieuws ?
https://bit.ly/3yIZ7km

#productie #industrie #groei
Voorvertoning van afbeelding

Bericht 12 juli 2021

Is het gras bij de buren echt groener? In de uitdrukking wordt gesuggereerd dat vergelijken onzinnig is omdat je niet alle feiten weet. Maar wat nou als je de feiten wel weet? Heeft vergelijken dan wel zin? Wij denken van wel!

Om toekomstbestendig te zijn moet je snel in kunnen spelen op veranderingen. Daarvoor heb je medewerkers nodig die zich goed aan kunnen passen. Maar hoe weet je nou hoe het staat met het aanpassingsvermogen van jouw medewerkers? En als je het ze al vraagt, hoe weet je dan of de resultaten “normaal” zijn of dat het eigenlijk veel beter kan? Dat weet je pas als je jouw resultaten vergelijkt met die van soortgelijke bedrijven.

Wij hebben medewerkers van 18 productiebedrijven in de maakindustrie een vragenlijst in laten vullen over diverse factoren die van invloed zijn op het aanpassingsvermogen. Aan de hand van de gemiddeldes die hieruit voortkwamen kregen deelnemende bedrijven de gelegenheid hun resultaten te vergelijken. Daarmee konden ze precies zien op welke gebieden er nog verbeteringen mogelijk zijn om nog flexibelere medewerkers te krijgen.

Ook weten hoe het staat met het aanpassingsvermogen van jouw medewerkers? Lees dan hier verder: https://bit.ly/2Vp4wym

 

#leidinggevenendewendbareorganisatie #benchmark #aanpassingsvermogen
Voorvertoning van afbeelding

Bericht 16 juli 2021

“Toevallig zeg, dat je bij ons terecht gekomen bent.” Of toch niet? Vandaag hebben wij met ons team geoefend in het maken van een zogenaamde “klantreis”. Dit is een visuele weergave van de weg die de klant aflegt bij de aanschaf van een product of dienst.

De “klantreis” geeft je antwoord op de volgende 2 vragen:
1) Hoe weet de klant mij te vinden?
2) Wat zijn de verwachtingen van de klant?

Als je de contactmomenten van je klant in kaart brengt, kun je die momenten beter op elkaar afstemmen. Zo zorg je ervoor dat de klant je zeker weet te vinden. En als je weet wat de verwachtingen van jouw klant zijn kun je er tevens voor zorgen dat jouw product of dienst nog beter op zijn wensen aansluit. Jouw klant zal dan sneller bij vervolgaankopen aan jou denken.

Als je de klantreis gemaakt hebt laat je niets meer aan het toeval over. Lijkt je dat wat, maak dan ook eens zo’n klantreis. Geen beter moment als nu om je met reizen bezig te houden, zo met de vakantie in zicht, denken wij. ?

#klantreis #klant #teamspartners

Voorvertoning van afbeelding

Bericht 20 juli 2021

“Onze” Renske is geslaagd! Afgelopen halfjaar heeft Renske Voets bij ons haar afstudeerstage gelopen. Ze heeft het belang van ketenintegratie in de maakindustrie onderzocht. Een waardevol onderzoek voor ons omdat wij geloven dat bedrijven die goed samenwerken in de keten succesvoller kunnen zijn. Ze heeft haar stage met vlag en wimpel afgerond en daarmee ook haar opleiding Technische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Namens ons gefeliciteerd met je prachtige diploma!

Maar we hebben nog meer goed nieuws. De term “onze” Renske komt niet uit de lucht vallen, want vanaf 1 juli is Renske bij SpartnerS in dienst getreden om parttime de backoffice te versterken. Door de groei van SpartnerS konden we in de backoffice wel een helpende hand gebruiken. Renske zal volgend schooljaar Supply Chain Management gaan studeren aan de universiteit van Tilburg en dit combineren met een parttime functie bij ons.

Wij zijn blij met deze versterking en hebben er alle vertrouwen in dat Renske ons goed kan ondersteunen. Welkom bij het team Renske.

#afstudeerstage #geslaagd #groei

Voorvertoning van afbeelding

Bericht 23 juli 2021

Durf jij iemand naar je bedrijfsvoering te laten kijken? Zie jij de meerwaarde van een frisse blik? Jos Smeets, algemeen directeur en eigenaar van SMA Machine Constructions in Mierlo in ieder geval wel. Het resultaat: SMA heeft inmiddels de basis gelegd om verder te kunnen groeien.

SpartnerS adviseurs Erik Ruiten en Rob Pagen kregen bij SMA de opdracht de complete bedrijfsvoering onder de loep te nemen. Tijdens de waardestroomanalyse, waarmee het traject werd afgetrapt, kwam naar voren dat de huidige missie en visie onvoldoende helder waren. Reden om eerst de strategie te evalueren.

Dit leverde belangrijke beslissingen op. Er werd gekozen om een breder productenpakket aan te bieden en de focus te leggen op producten die het beste bedrijfsresultaat opleveren. De vereiste interne en externe acties als gevolg hiervan werden vervolgens met de geplande verbeterprojecten doorgevoerd.

Jos: “We zijn veel bezig geweest om na te denken: hoe gaan we nu verder? Welke kant willen we op? Als SpartnerS er niet was geweest hadden we het niet zo intensief besproken en waren we op dezelfde voet door blijven gaan.”

Lees alles over het traject bij SMA: https://bit.ly/3kNIbVP

#strategie #bedrijfsvoering #lef

Voorvertoning van afbeelding

Bericht 30 juli 2021

Zorg dat jouw team wint! Die taak krijgt de coach van een olympisch team. Als coach sta je echter langs de kant en zal je het over moeten laten aan de spelers in het veld.

Wat kan de coach dan wel? Hij bepaalt per wedstrijd wie er in het team zit en welke strategie er gevolgd wordt. En dan moet het team het zelf doen. Alleen de meespelende aanvoerder kan tijdens het spel nog bijsturen. Teams die het beste in staat zijn om snel samen oplossingen te vinden om de tegenstander te omzeilen zullen het vaakst het doel bereiken.

Iedere wedstrijd een nieuwe samenstelling van het team en nieuwe strategie voor deze specifieke tegenstander. Veel veranderingen dus. Teamleden zullen zich goed aan moeten kunnen passen.

In het bedrijfsleven is het niet anders. Bedrijven met medewerkers die zich snel aan weten te passen presteren beter. Zelfsturende teams die werken met de scrum methodiek kunnen daarbij succesvol zijn in projecten waarvan de beste weg niet vooraf te bepalen is. Je ziet in die methode dezelfde rolverdeling als in een sportteam.

Het team dat als collectief in staat is om het beste uit de individuele teamleden te halen zal de winst binnen slepen. Lees hier hoe je dat kunt bereiken: https://bit.ly/3yeEooB

#wendbaar #scrum #team

Voorvertoning van afbeelding

Meer informatie?

Print Friendly, PDF & Email