Leidinggevenden aan het woord over leiderschap en wendbaarheid

In ons onderzoek naar de invloed van leiderschap op het aanpassingsvermogen van medewerkers zijn een aantal leidinggevenden geïnterviewd over hun eigen ervaringen met veranderingen in hun bedrijven. Volgens alle geïnterviewden is het aanpassingsvermogen van medewerkers belangrijk, zelfs voor bedrijven die niet persé een focus hebben op wendbaarheid. Op de vraag hoe belangrijk wendbaarheid is, werd gemiddeld genomen geantwoord met het cijfer met een 8,6 terwijl de bedrijven zichzelf een score gaven van gemiddeld een 7,7 op het gebied van wendbaarheid.

Wanneer medewerkers zich goed kunnen aanpassen, zorgt dit ervoor dat veranderingen (groot of klein) soepeler verlopen.  De leidinggevenden vertelden ons over de volgende concrete ervaringen en tips:

Communicatie communicatie communicatie

Dit werd door de geïnterviewden het vaakst genoemd als het gaat om het aanpassingsvermogen van medewerkers. Herhalen van de boodschap en uitleg geven vergroot het besef van het belang van verbeteringen/veranderingen. Maar onder communicatie verstaan ze ook het luisteren naar de medewerkers. Dit zou moeten leiden tot zowel een beter aanpassingsvermogen van medewerkers als tot betere oplossingen voor de vraagstukken van het bedrijf. Een opmerking die door de geïnterviewden vaker genoemd is, is dat ze zorgen dat hun deur openstaat, dat ze het signaal afgeven dat iedereen bij ze binnen mag lopen. Dit kan direct de psychologische veiligheid beïnvloeden, maar ook de bevlogenheid van de medewerkers

Verbeterborden

Eén van de geïnterviewden verwees naar verbeterborden (scrum borden of kanban borden). Op zo’n verbeterbord wordt zichtbaar gemaakt welke verbeteringen of taken al behaald zijn, welke er nog aangepakt gaan worden en aan welke nu gewerkt wordt. De punten op deze borden worden ook door de medewerkers zelf aangedragen. Deze borden zelf zorgen voor overzicht en motivatie en er ontstaat een focus op continu verbeteren. Ideeën kunnen opgesplitst worden in kleinere deeltjes, en dit kan je koppelen aan personen. Het gaat dus om verbeteren: het veiliger maken, comfortabeler, sneller, efficiënter. Kleine stapjes resulteren uiteindelijk in grotere stappen. Het zorgt er ook voor dat je niet van de visie afdwaalt en de medewerkers voelen zich meer betrokken. Daarnaast kan het ook het geloof in eigen kunnen mogelijk verbeteren. Medewerkers worden meegenomen en komen er dan achter dat hun input ook gebruikt en gewaardeerd wordt.

Successen vieren

Korte termijn doelen kunnen ervoor zorgen dat (kleinere) successen sneller gevierd worden: dit was één van de factoren waarvan de geïnterviewde leidinggevenden begrepen dat dit belangrijk is, maar ook vonden dat dit niet vaak genoeg gedaan werd. Het valideert de inspanningen van de medewerkers, maar het is erg lastig om te zien wanneer een succes gevierd moet worden (te vaak en te weinig is niet goed, maar wat is ‘te’), en wanneer de focus juist op de fouten zou moeten zitten.

Naar buiten blijven kijken

Ook is het belangrijk om naar de buitenwereld te blijven kijken: wat gebeurt er om je heen, bij klanten, in de markt, bij concurrenten en op het gebied van systemen en technologieën. Kan je er iets mee doen? Niet alleen de directie zou hiermee bezig moeten zijn, maar iedereen in de organisatie kan op zijn eigen werkveld de blik naar buiten hebben. Het is belangrijk om hiervoor open te staan, voor iedereen in het bedrijf. Sta ook open voor de ideeën van anderen en doe hier iets mee.

Geduld

Tot slot was het voor veel van de geïnterviewden het moeilijkste om geduldig te blijven tijdens veranderings- en verbeteringsprocessen. Veranderingen kosten altijd meer tijd dan verwacht. Dit moet je accepteren en je moet leren om hiermee om te gaan: trek bijvoorbeeld niet het werk van je medewerkers uit de handen. Blijf met ze praten en coachen. Stel vragen, leg het nog een keer uit, vraag de medewerkers om uit te leggen wat ze doen.

Meer weten over een stijl van leidinggeven waarbij het aanpassingsvermogen van medewerkers wordt bevorderd, lees dan hier verder.

Wil je meer weten over leidinggeven en de wendbare organisatie?
Of meer informatie over het onderzoek? 

Neem dan contact op met ons op

Bel 040 – 303 44 00,
of stuur een mail naar info@spartners.nl

Interesse in leidinggeven en de wendbare organisatie?

Op deze pagina vind je nog veel meer informatie over die onderwerp.

Meer weten?
Bel ons op: 040-3034400,
mail naar: info@spartners.nl
of vul ons contactformulier in

Eén van de factoren die het aanpassingsvermogen beïnvloed is psychologische veiligheid

Lees er hier alles over

Geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek?

Klik dan hier

Print Friendly, PDF & Email