De Maakindustrie: overleven door te presteren

De ontwikkelingen in en om de maakindustrie zijn indrukwekkend: het kapitaalbeslag neemt toe, de internationale concurrentie wordt heviger, de invloed van (Europese) regelgeving neemt toe, afnemers die steeds hogere eisen stellen evenals ingrijpende technologische vernieuwingen.
Uw onderneming staat voor talloze uitdagingen: betrouwbare levertijden, korte doorlooptijden, hoge productiviteit, lage kostprijs, minimale voorraden en onderhandenwerk, zero defects, borging van de kwaliteit, beheersing van processen, efficiënte ICT infrastructuur (ERP/CRM, CAD/CAM/PLM), beheersing van de goederenstroom, optimale distributiekanalen etc.

Effectieve lean transformaties

Als een van de weinige organisatieadviesbureaus in Nederland hebben wij actuele kennis van meerdere methodieken (Lean, KAIZEN, QRM, Six Sigma, TPM etc.). SpartnerS zet deze methodieken gericht in: dat varieert van klassieke productiviteitsmetingen tot en met het organiseren van Rapid Improvement Events in het kader van continu verbeteren. Top down of bottum up? Wij kiezen de benadering die op dit moment het beste bij uw onderneming past.

Eerst organiseren, dan automatiseren

Wie kent dit credo niet? Maar SpartnerS past het ook daadwerkelijk toe. Samen met uw medewerkers maken wij een analyse van uw huidige werkwijze, inventariseren knelpunten en voeren verbeteringen door. Parallel daaraan stellen we de gewenste werkwijze en informatiebehoefte vast. Resultaten in de praktijk: betere benutting van bestaande systemen, gemotiveerde ‘gebruikers’, besparingen in de organisatie en succesvolle implementatie van nieuwe systemen.

Overzicht ‘gereedschappen’ Lean & Logistiek

Voor het verbeteren van uw resultaten beschikken wij over de benodigde competenties en methodieken. Hieronder een niet uitputtende opsomming met de kanttekening dat wij nooit kiezen voor standaard oplossingen, maar onze expertise gericht op uw specifieke vraagstukken inzetten.

Lean & Logistiek

 • Kaizen & Rapid Improvement Events (continu verbeteren)
 • Quick Respons Manufacturing (QRM)
 • Lean & Six Sigma (alle onderdelen)
 • Hoshin Kanri (lean compas & implementeren)
 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Multi Moment Opname (MMO)
 • SpartnerS horizontale en verticale waardestroomanalyse (VSM)
 • A3 methode & 8D problem solving
 • Opzet en auditing kwaliteitssystemen
 • ERP selectie ‘eerst organiseren, dan automatiseren’
 • ERP implementatie & optimalisatie bestaande systemen
 • Opzetten productieplanning & werkuitgifte
 • Inkoopoptimalisatie
 • Inrichten logistieke netwerken (ketenlogistiek)
 • Workshop Lean Simulatiespel ELAN
 • Workshop QRM (game)
 • Workshop omsteltijdreductie (SMED)
 • Workshop 5S
 • Workshop projectmatig werken
 • Training Lean op de werkvloer
 • Training Klant Ordergestuurd Plannen
Print Friendly, PDF & Email