Kennis Collectief Zuid NL

Van en voor professionele Isah ERP gebruikers

SpartnerS organisatieadvies is samen met founding fathers AAE Helmond, Wilvo Bergeijk en Doeko Weurt initiatiefnemer van het kenniscollectief rondom professionele gebruikers van het Isah ERP pakket. SpartnerS faciliteert onder andere vier professionele bijeenkomsten per jaar bij de aangesloten leden.

Klaar voor de toekomst

De primaire doelstellingen van het collectief zijn:

 1. Het eigen bedrijf op een hoger plan brengen door kennis te delen. Klaar voor de toekomst.
 2. Fouten voorkomen, dus geld besparen.
 3. Kwaliteit van de besluitvoering rondom productielogistiek, ICT (waaronder ERP, PDM, PLM en shopfloor controll) en bedrijfsvoering verhogen.
 4. Gerichter investeren.

Uitgangspunten

Het Kenniscollectief baseert haar werkwijze op de ervaringen van de gebruikers. De uitgangspunten van het collectief zijn:

 • leren van elkaar en derden
 • informatie ‘brengen en halen’
 • interactie
 • openheid en vertrouwen

Werkwijze

Het collectief werkt met:

 • een vaste groep/niet te groot (ca. 10 bedrijven x 2 fte per bedrijf)
 • vier bijeenkomsten per jaar: een dagdeel van 8.00 tot 12.00 uur, roulerend bij de deelnemers zelf
 • een centrale “chatbox” om snel onderwerpen en vragen uit te wisselen
 • degelijke voorbereiding door deskundigen.

De groep van deelnemende bedrijven is in de lead. Isah is er op uitnodiging.

Kwaliteitsborging

SpartnerS is als regisseur betrokken bij de bijeenkomsten. Zij borgt de kwaliteit door:

 • coördinatie en planning
 • voorbereiding van de onderwerpen
 • bewaken niveau van de inhoud
 • aanbrengen van voldoende diepgang bij de onderwerpen, door echt goed door te discussiëren.

Selectiecriteria deelnemers

Deelnemers aan het Kenniscollectief voldoen aan de volgende criteria:

 • productiebedrijf = maakindustrie
 • professionele Isah gebruiker
 • hoog ontwikkeld niveau van bedrijfsvoering
 • open-minded en zelfkritisch
 • bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf is minstens een van de twee personen zowel manager als beslissingsbevoegde.
Wilt u uw productielogistiek en bedrijfsvoering naar een een hoger plan brengen?

Bel ons op 040-3034400.

Of stuur een e-mail.

Per 1 januari 2019 zijn de volgende bedrijven lid van het kenniscollectief:
AAE
Arodo
Doeko
Faes Cases
Goudsmit
Hutten
Perfect Van Wamel
Rotodyne
Tobroco
VPT Versteeg
Wilvo

SpartnerS heeft jarenlange ervaring met het succesvol opzetten van kenniscollectieven en leerkringen

Meer weten?

Bel ons op 040-3034400, we komen graag met u sparren!

Print Friendly, PDF & Email