SpartnerS Kenniskring
‘Organisatie van de Toekomst’

Het belang van aanpassen

Om als bedrijf te kunnen overleven in een snel veranderende wereld, is één eigenschap van levensbelang: aanpassingsvermogen.

Veranderingen in de maakindustrie

Technologische innovaties veranderen onze manier van leven als individu, maar ook als speler in de maakindustrie. Je ontkomt niet aan de invloed van die onvoorstelbare nieuwe mogelijkheden op je eindproducten, productiemethodes, marktbenadering en samenwerking in de keten. Daarnaast speelt de toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulaire processen een rol, en vraagt de overheid op dit gebied steeds meer.

De nieuwe generatie medewerkers

Ook zien we sociale veranderingen. Zo heeft de nieuwe generatie die op de arbeidsmarkt komt een andere wensenlijst, met op nummer 1: levensgeluk. Plezier in het werk maakt daar onlosmakelijk deel van uit, samen met zaken als zingeving, autonomie en ontplooiing. En daar past geen autoritaire stijl van leidinggeven bij. Omdat de arbeidsmarkt momenteel krap is, en naar verwachting structureel krap zal blijven, is het voor de bedrijven in de maakindustrie van belang om te evolueren om die nieuwe generatie werknemers te kunnen aantrekken en behouden.

De grote uitdaging

Als directeur of MT-lid neem je voortdurend beslissingen. Bij de uitvoering daarvan ben je echter vaak afhankelijk van anderen in je organisatie. Je merkt dat het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij je medewerkers tijd kost. En dat kan lastig zijn wanneer je bedrijf groeit en/of actief is in een snel veranderende complexe omgeving.

De uitdaging is dan ook:

 • Hoe bouw je een bedrijf dat snel op veranderingen inspeelt en in ontwikkeling blijft?
 • Hoe bereik je betrokken medewerkers en een open cultuur van gedrevenheid, ontwikkeling en werkplezier?
 • Hoe zorg je ervoor dat mensen in de organisatie zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid nemen en beslissingen nemen die goed zijn voor klanten en het bedrijf?
 • Welke rol speel je hier zelf in als ondernemer/ directeur?
 • En hoe speel je in op technische ontwikkelingen, duurzaamheidsvraagstukken en andere veranderingen die op je afkomen?

Hoe werk jij aan de organisatie van de toekomst?

Om antwoord te vinden op deze vragen organiseert SpartnerS de kenniskring ‘Organisatie van de Toekomst’. Hierin doe je als directeur of ondernemer inspiratie op over de volgende onderwerpen:

 • (Gevoeld) eigenaarschap en actieve betrokkenheid van medewerkers
 • Jouw veranderende rol als directeur/ ondernemer
 • Jonge mensen en hun andere wensen ten aanzien van werk
 • Circulair/duurzaamheid
 • Snelheid van veranderen en wendbaarheid van de organisatie
 • Nieuwe organisatievormen

Tijdens de meeting is volop ruimte om deze onderwerpen aan te vullen, afhankelijk van de vraagstukken. De inspiratie ontstaat doordat de SpartnerS-adviseur de deelnemers stimuleert om kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar vragen voor te leggen. We gaan op zoek naar inspirerende voorbeelden en vertalen deze naar de eigen praktijk.

Kenmerkend voor deze kenniskring zijn openheid, nieuwsgierigheid, vertrouwen en kwetsbaarheid. Dus niet alleen maar succesverhalen, maar ook leren met en van elkaar.

Inhoud Kenniskring

De Kenniskring is bestemd voor ondernemers en directeuren.
De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers.
Begeleiding vindt plaats door Maarten Trommels en Karin Mastenbroek, organisatieadviseurs bij SpartnerS. Zij bereiden de bijeenkomsten voor, zijn procesbegeleiders, geven invulling aan de onderwerpen of organiseren een spreker. De deelnemers hebben veel invloed op de onderwerpen en de agenda.

De Kenniskring komt 4 x per jaar bijeen, op locatie van één van de deelnemers zodat we ook elkaars bedrijven leren kennen.

Programma

15.00 uur          Onderwerp in kader van Organisatie van de Toekomst), eventueel spreker

17.00 uur          Rondleiding/presentatie gastheer/gastvrouw

17.45 uur          Eten, verzorgd door gastheer/gastvrouw

18.30 uur         Intervisie over vraagstuk van één van de deelnemers

20.00 uur        Einde

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1144,- exclusief BTW per deelnemer per jaar.
Hiermee worden de uren van de SpartnerS-adviseurs betaald en eventuele externe sprekers. We voeren een open boekhouding, wat wil zeggen dat als er aan het einde van het jaar geld over is we dat als groep nog kunnen besteden.

Bent u ondernemer en heeft u interesse in deelname aan de Kenniskring: Organisatie van de Toekomst?

Bel ons op 040-3034400.

Of stuur een e-mail.

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Charles Darwin

SpartnerS heeft jarenlange ervaring met het succesvol opzetten van kenniscollectieven en leerkringen

Meer weten?

Bel ons op 040-3034400, we komen graag met u sparren!

Print Friendly, PDF & Email